De Peueraar 6, februari 1991

Auteur: Eric Krebbers


Laat ze niet uitsterven...

Een beetje beteuterd gaf ze me het sticker-vel. "Daar heb ik 4 gulden 95 voor betaald", zei ze. Het was een vel met twee stickers en wat tekst. Twee ronde stickers: een met een gorilla-kop met "help ze!! Laat ze leven!!", en een met een olifant met de tekst "Koop geen ivoor!! Geef het door!!". Ze was op de Haarlemmerstraat aangesproken door twee mensen die iets in de trend van "bent u voor het milieu?" vroegen. Voor ze het wist stond ze met een vel met stickers in haar handen, vijf gulden lichter. "Nou ja", kwam ze tot de conclusie "misschien is het iets voor de Peueraar".

Nou, en of! Mijn bloed was al begonnen te koken toen ik de kleine lettertjes op de sticker las. "Door uw aanschaf van 2 unieke stickers, kunt u de organisatie Fauna Cards helpen haar meningsuiting kenbaar te maken (dit is geen typ-fout, E.K.), dus plak ze op, laat zien hoe u en wij over de dierensterfte denken. Nog steeds te weinig mensen zijn zich van deze dierensterfte bewust, vandaar dat Fauna Cards bezig blijft er de aandacht op te vestigen. Fauna Cards heeft geen subsidie van overheidswegen, heeft ook geen binding met actiegroepen of stichtingen. Fauna Cards is een zuiver commerciële organisatie, die haar ongenoegens jegens dierensterfte op deze manier onder de aandacht van vele mensen wil brengen. Dank u!!". Braak.

Commercie

Het doel van een "zuiver commerciële organisatie" is natuurlijk op de eerste, en de laatste en op iedere tussenliggende plaats, winst maken. En dat doen ze dan ook. Vijf gulden vragen voor een stickervel dat hooguit 1 gulden waard is. De rest is "zuivere" winst, en die komt niet ten goede aan die dieren of aan welke idealistische groep dan ook. Nee, die 4 guldens winst vloeien in de zak van een vage organisatie, Fauna Cards, die haar "meningsuiting kenbaar wil maken". Fauna Cards probeert geld te verdienen aan de terechte gevoelens van bezorgdheid van veel mensen over de natuurvernietiging.

Mooie praatjes

Hoe kan dit gebeuren? Hoe krijgt een "zuiver commerciële organisatie" het voor elkaar om puur voor de winst milieu-vervuilende stickers te verkopen aan mensen die tegen de milieuvervuiling zijn? Fauna Cards speelt handig in op het feit dat steeds meer mensen het heel normaal vinden om niet te doen wat ze zeggen.

Als je mag geloven wat er gezegd wordt is iedereen tegen de natuurvernietiging, maar tegelijkertijd is vrijwel niemand bereid er iets aan te doen. Iedere automobilist is ongetwijfeld tegen het broeikas-effect, maar geen er van laat zijn of haar auto staan, of doet 'm weg. Je kan dus best een anti-broeikas-effect sticker op je auto plakken. Je sust je geweten en de buren zien ook dat je het goed bedoelt. Dat kunnen ze immers ook zien aan je Greenpeace t-shirt, je buttons, posters, je cd's en aan de krant die je leest. Maar nogmaals vrijwel iedereen doet verder het zelfde: lekker door consumeren ongeacht de gevolgen voor de natuur. Wat dit betreft is de koper van de stickers even dom en kortzichtig als de fabrikant ervan misdadig is, want Fauna Cards wil alleen maar verdienen aan het "meningsuiting kenbaar maken".

Minder bewust maken

Misschien nog wel erger is het dat Fauna Cards meewerkt aan de poging de mensen minder bewust te maken. De natuurvernietiging hangt zeer nauw samen met juist het commerciële stelsel waar Fauna Cards deel van uit maakt. Dit commerciële stelsel (het kapitalisme) vereist een voortdurende economische groei en daarmee natuurvernietiging. Economische groei betekent immers meer fabrieken, niet waar? Fauna Cards echter maakt geen stickers met bijvoorbeeld "economische groei is dierenmoord!!" of "Shell zorgt voor een milieu-hel!!", maar slechts plaatjes van zielige dieren. Het bewust worden van de oorzaken van de hedendaagse problemen wordt tegengewerkt. De stickers brengen de wensen juist op een dwaalspoor en aan het twijfelen. Want, wat kan je er mee? Wat kan je er aan doen? De kern van de zaak wordt versluierd. Een serieuze zaak wordt teruggebracht tot wat geritualiseerd gejammer boven een dierensticker. En dat is geen toeval! Fauna Cards is een deel van het probleem, en heeft er alle belang bij dat de mensen zich niet bewust worden van het feit dat de commercie de natuurvernietiging organiseert.

"Koop geen stickers!! Geef het door!!

Steun het bedrijfsleven niet!! Laat ze uitsterven!!

Terug