De Peueraar 6, februari 1991

Auteur:


Discussie-avond over geweld bij demonstraties

Op zaterdag 23 februari 1991 organiseert politiek info-centrum De Invalshoek een discussie-avond rondom de thematiek van geweld bij demonstraties. Dit zwaarbeladen onderwerp dat vaak tot splijtstof fungeert tussen verschillende oppositionele groepen is hoognodig aan een gezamenlijke discussie toe om op z'n minst tot een begrip van elkaars standpunten te komen.

De opzet van de avond is als volgt: er komt een spreker van het Leids Vredes Platform die het pacifistische standpunt zal uitleggen. Daarnaast zullen een drietal korte discussie-stukjes worden uitgedeeld en waarschijnlijk enkele video-beelden worden vertoond aan de hand waarvan de discussie gevoerd zal worden. De bedoeling is een publieks-discussie waarin iedereen zijn ideeën kwijt kan.

Onze samenleving is aan alle kanten doordrongen van geweld. Geweld dat wordt gebruikt om anderen ergens toe te dwingen.

Aan de ene kant heb je het "legale" geweld dat door de staat wordt uitgeoefend en meestal als "handhaving van de openbare orde" wordt rechtgesproken. Dit geweld is breed geaccepteerd in onze maatschappij en staat maar zelden ter discussie, meestal alleen door diegenen die er de dupe van zijn.

Aan de andere kant heb je het geweld dat niet door de staat wordt uitgeoefend, het "illegale" geweld. Dit illegale geweld moet volgens de staat met "legaal" geweld worden bestreden. De staat heeft dus het monopolie op geweld, kan bepalen wat "legaal" is en kan "illegaal" geweld afstraffen.

Op demonstraties betekend dit vaak dat bijvoorbeeld de bezetting van een verkeerskruispunt door de staat als "illegaal" geweld wordt benoemd, dat met het "legale", de politieknuppel en andere werktuigen, bestreden wordt. Op dit "legale" geweld wordt dan bijvoorbeeld weer gereageerd met de "illegale" baksteen. Dit proces van gewelds-escalatie staat op deze avond ter discussie, en vooral ook hoe je ermee om moet gaan en wat de gevolgen zijn van een 'rel' op een demonstratie.

De vraag is natuurlijk ook of je de legaliteit van de staat erkent, of je het geweld van de staat als legaal benoemt, of je dan maar niet moet gaan blokkeren, of je ethisch verheven de knuppel op je hoofd moet laten stuiteren, of je de politieke 'rel' als een probaat agitatie middel ziet, of je het "recht" hebt om jezelf te verdedigen, of je ze er alleen maar mee in de kaart speelt, of je er mensen mee afschrikt of juist laat zien dat je niet geheel machteloos bent tegen staatsgeweld, of je alleen maar meer geweld oproept, of dat dat geweld altijd al repressief aanwezig is door de "sterke arm" van de staat, et cetera.

Allemaal vragen die bij het onderwerp horen en waar volgens ons een fundamentele discussie over nodig is, ook om allerlei vooroordelen naar elkaar toe, gestimuleerd vaak door de media, uit de weg te kunnen ruimen. We vragen mensen op deze avond open en zonder vooroordelen de discussie met elkaar te openen.

Terug