De Peueraar 6, februari 1991

Auteur: Frits Glotze


(reactie)

Internationale solidariteit

We ontvingen deze brief als reactie op het artikel "Internationale solidariteit is bewust consumeren?", waarin het concept van het kritisch consumeren, dat de laatste tijd steeds meer opgang doet in de solidariteitsbeweging, kritisch onder de loep werd gehouden.

Internationale solidariteit: in het artikel onder deze kop in De Peueraar van januari 1991 wordt het kritisch consumeren afgezet tegenover het erkennen van de economische machtsstructuur.

Dat er economische macht bestaat, en dat de multinationale ondernemingen, de Wereldbank en het Internationale Monetaire Fonds daarin een specifieke rol spelen, zal niemand ontkennen.

Waarschijnlijk zint de schrijver op het aanpakken en opheffen van deze structuur. Schone gedachte, alleen: hoe denk je dat te realiseren in Leiden en omstreken? Zolang het fenomeen "geld", met inbegrip van het mechanisme rente voortduurt, kom je niet zo makkelijk van dat mechanisme af. Wel is het mogelijk om die machten te beïnvloeden.

Zo is Eveline Herfkens, een zeer begaan parlementariër met het Noord-Zuid vraagstuk, en met de Derde Wereld-beweging in Nederland, lid geworden van het bestuur van de Wereldbank, en probeert daar haar kritiek op de huidige machtsverdeling verder handen en voeten te geven.

Juist is, lijkt mij, dat je met het kritisch consumeren die economische machtsstructuur niet opheft, maar wel verzacht door alleen maar kleine koffieboeren, wevers, en andere kleine producenten waarvan WereldWinkels hun producten doorverkopen, rechtvaardiger tegemoet te komen als producenten.

De WereldWinkels hebben de bijkomende mogelijkheid in zich om te stimuleren tot grotere bewustwording op het gebied van de wereldhandel en alles wat daar omheen speelt.

De Landelijke Vereniging van WereldWinkels heeft besloten om "20 procent politiek" in haar landelijk beleid te verwerken. Uiteraard zijn we nieuwsgierig waaraan dat te merken zal zijn.

Mijn constatering is dat het "kritisch consumeren" niet de enige mogelijkheid is om "internationaal solidair" te zijn. De opgave is dus om geschikte actievormen te bedenken in je eigen omgeving waarmee je zoveel mogelijk mensen kunt aanspreken. Want "een andere structuur" scheppen doe je toch met z'n allen?! Een bank lamleggen bijvoorbeeld zie ik (daarom) niet zo zitten.

Individualisering als gevolg van het kapitalistische systeem? Of van de welvaart waarin de "consumenten" zich dreigen te verstikken? Of van...? Wie zal het zeggen.

De redactie van deze Peueraar als groep heeft er in ieder geval nog geen last van. De groep is zo sterk dat individuen hun eigen artikel niet eens van een naam voorzien. Dat noem ik dan weer doorslaan naar de andere kant: ten onder gaan in de groep. Bang voor het kapitalisme?
Reactie van de redactie

We voelden ons genoodzaakt op de laatste alinea gelijk even te reageren.

1. Het stuk waarop gereageerd wordt is ondertekend met "De organisatoren van de forumdiscussie".

2. Stukken die in het blad niet ondertekend worden zijn geschreven vanuit de redactie. Dit zijn stukken waar een ieder van de redactie achter kan staan en belangrijk worden gevonden. Dit betekent dus dat elk lid van de redactie ook aanspreekbaar is op deze stukken. Dit zien wij als een stukje collectiviteit dat we proberen te ontwikkelen door gezamenlijk onderwerpen te bediscussiëren en in een stuk naar buiten te brengen. Collectiviteit als kracht dus tegenover het individualistische 'life-style' idee waarin niemand op de activiteiten van de ander kan worden aangesproken.

Terug