De Peueraar 6, februari 1991

Auteur:


Chili Front Leiden

Het Chili Front Leiden stopt haar solidariteits-activiteiten met het Chileense volk. Na 16 jaar actievoeren werd er zondag 13 januari 1991 een afscheidsbijeenkomst gehouden in het Leids Volkshuis.

16 Jaar lang is het Chili Front een begrip geweest in Leiden. De actiegroep werd opgericht in 1974, een jaar na de bloedige staatsgreep van september 1973 in Chili, en is sindsdien steeds actief geweest. Daarmee heeft het Chili Front zich onderscheiden van verreweg de meeste plaatselijke actiegroepen, die gewoonlijk een kort bestaan kennen. Veel Leidenaren zijn direct betrokken geweest bij de activiteiten om de solidariteit met het onderdrukte Chileense volk tot uitdrukking te brengen. Enkele honderden stadsgenoten zijn lid geweest van het Chili Front, hebben gecollecteerd en/of deel uitgemaakt van het comité van aanbeveling in verband met de jaarlijks gehouden collecte.

En nu heeft het Chili Front besloten zichzelf op te heffen. De veranderde situatie in Chili heeft ook gevolgen voor de solidariteitsbeweging in Nederland. Niet dat de solidariteit met het Chileense volk overbodig is geworden, nu het langzaam bezig is de democratie opnieuw te leren kennen en een menswaardig bestaan voor iedereen te verwerven. De leden van het Chili Front menen echter dat die solidariteit beter op een andere manier kan worden georganiseerd en dat een actiegroep als het Chili Front feitelijk niet meer zo functioneel is. Daarom was 1990 het laatste bestaansjaar van het comité.

Terug