De Peueraar 6, februari 1991

Auteur:


(boekrecensie)

De strijd van de dansers

In dit boek laat de schrijver Curaçaose mannen en vrouwen aan het woord over hun leven, met name over de verhoudingen tussen mannen en vrouwen.

Van een aantal personen, geselecteerd op grond van economische criteria, werd getracht een zo uitvoerig mogelijke biografie te maken om te kunnen onderzoeken hoe mensen hun positie op het werk verbinden met hun positie binnen het gezin. Bij het maken van deze biografieën was vereist dat de ondervraagden zo vrij mogelijk werden gelaten in hun respons. Een zo min mogelijke voorstructurering van de gesprekken betekent dat niet de onderzoeker, doch de ondervraagde bepaalt waar er 'gegraven' wordt. De onderzoeker beïnvloedt hoogstens hoe diep er 'gegraven' wordt. Tijdens deze gesprekken ontdekte de schrijver al gauw dat zijn oorspronkelijk onderzoeksdoel overwoekerd werd door verhalen over de verhouding van de seksen. De schrijver ging zich dan ook richten op dit nieuwe thema: Welke veronderstellingen, motivaties, ideaalbeelden, strevingen, en verlangens gaan er schuil achter de wijze waarop onderdrukte mannen en vrouwen over elkaar spreken. Zo krijgen we het verhaal van de brutale arbeider Omoe de eenzame versierder Shonleo, nu 72, die talloze kinderen verwekte naar wie hij niet meer omkeek. Een man voor wie vrouwen een onnozele prooi zijn maar die tegelijkertijd zijn onverbloemde bewondering uit voor de enige echte vriendin die hij heeft gehad, Nena. Ze had nooit geld van hem genomen, maar ook nooit een kind.

Verder het verhaal van Bea, de dienstmeid, die reeds vroeg door twee mannen was bedrogen waaraan ze drie kinderen overhield (waarvan twee zowel geestelijk als lichamelijk gehandicapt). Ze besefte dat ze nooit meer een 'echt' gezin zou kunnen krijgen omdat Curaçaose mannen naar haar zeggen niet voor ander mans kinderen willen betalen. Ze wist nu hoe mannen waren: ze liegen, beloven je van alles, slaan je en behandelen je als een beest. Desondanks ging Bea opnieuw een relatie aan met een man die wel betrouwbaar leek. Ze kreeg nog eens twee kinderen. Toen liet ook hij haar in de steek.

De andere verhalen zijn de verhalen van Chia, de woningbezitster, Ils de vondeling, Maira de strijdster, en Agnes, de middenklasser. Middels deze, door de schrijver opgetekende en gereconstrueerde verhalen komt de schrijver tot een analyse van de machtsverhoudingen op Curaçao die het beeld van het exotische eiland overstijgt.

Een boek met een wat taai begin wat echter steeds leesbaarder wordt, vind ik als getraind niet-lezer.

De strijd van de dansers, Anil Ramdas. Uitgeverij: SUA, 24.90.

Terug