De Peueraar 7, maart 1991

Auteur:


Actiegroep Parmentierpanden

Sinds enige tijd is er in Leiden een actiegroep die zich inzet voor het behoud van de Parmentierpanden aan de Lammermarkt, hier in Leiden. Op de poster van de actiegroep valt te lezen: "Voor het behoud van het laatste complete (rijks)monument/fabriekspand uit de fabrieksstad -Leiden... toen periode. Steun ons actie-comité: uw gemotiveerde schriftelijke steun aan D.G.J. Sloos. In de strijd tegen cnltuurbarbaren en projectontregelaars." De Peueraar zocht de heer Sloos op en vroeg Sloos naar het hoe wat en waarom van de actiegroep. Sloos aan het woord

Het waarom

De actiegroep is het gevolg van het feit dat de inspraak van buurt- en bewonersgroepen in de besluitvorming rond (bouw)projecten de laatste tijd ver te zoeken is. Ik heb dan ook de indruk dat het bewonersplatform (waarin de buurtverenigingen plaatsnemen) weinig of niks meer voorstelt. De Parmentier panden waren kennelijk niet interessant om op de monumentenlijst gezet te worden. Toen kwam het plan naar buiten om die discotheek er neer te zetten (de Koets-o-theek). Dat wilden wij echter niet. Wij, de bewonersvereniging, hebben de gemeente toen laten weten hier bezwaar tegen te hebben. Je kan toch geen disco waar 500 mensen komen neerzetten in een buurt waar 220 mensen wonen. Ik wil best geloven dat ze een geluidsdichte doos kunnen bouwen daar gaat het niet om. Maar als de disco uitgaat zal er toch herrie geproduceerd worden. "Nee", zegt de gemeente, "Het plein dat voor de disco komt heeft een uitdwarrelfunctie". Maar uit onderzoek is juist het tegengestelde gebleken. De gemeente zegt ook dat de eventuele herrie wel wordt opgenomen door het geluid van de weg. Wel, je kan hier 's nachts een speld horen vallen. Maar ja, de bezwaren helpen allemaal niets. Men wordt door de politiek doodgezwegen. Het enige wat de gemeente wilde doen was de ingang 5 meter verplaatsen. De gemeente spreekt ook van "enkele" bezwaarschriften, maar ik kan je verzekeren dat zeker 500 mensen uit de omgeving hebben geprotesteerd.

Kijk, wij zijn tegen de afbraak van het Ico-Athibu pand. Dat pand moet gewoon blijven. Verleden zondag heb ik de minister dan ook geschreven om het pand via de versnelde procedure zo snel mogelijk op de monumentenlijst te krijgen. En wij zitten hier ook niet te wachten op een disco, flats, penthouses, et cetera. Als de panden worden afgebroken, zet er dan sociale woningbouw neer, of maak er een handelsbestemming van.

Maar tot nu toe stelt de gemeente zich zeer arrogant op. Ze laten niks van zich horen. Wij gaan echter gewoon door. Op 25 februari is er dan ook een vergadering waar alle bewoners-comités en buurtverenigingen zijn uitgenodigd. (Een bewoners-comité draait zonder geld van de gemeente, en een buurtvereniging mét. Een bewoners-comité is dus in feite onafhankelijker, red.) Ik hoop maar dat de opkomst groot is. We willen nu, vlak voor de verkiezingen, oproepen vooraI niet PvdA of CDA te stemmen.

De gemeente

Er wordt door de gemeente bijna niet geluisterd naar de burgers. De gemeente doet maar wat. Dat is ook nu bij het referendum weer aan de orde. Ze komen aanzetten met "vrije sluitingstijden of niet?". Nu weet ik dat er in Utrecht al vrije sluitingstijden zijn. Dit is echter wel gebeurd na lang onderzoek. Maar hier in Leiden komt het maar weer uit de lucht vallen.

Een ieder wordt voor het lapje gehouden. En de voorlichters voor het referendum doen gewoon even een greep in de kas. Maar de tegenstanders, die hebben al dat geld niet. En zo rommelen ze maar wat aan. Zo was in 82 al bekend dat die disco er zou komen. Hier is echter tot vorig jaar niks van naar buiten gebracht. Tesselaar en Van der Molen (politici, red.) hadden toen al een deal van anderhalf miljoen gulden gemaakt met de projectontwikkelaar. Maar ja, daar hoort niemand iets van. En zo is er nog wel meer vreemd. Zo zeiden de ambtenaren van de gemeente dat het pand moest worden afgebroken. Maar Barendse (architect, red.) heeft het pand nog geschouwd en geconstateerd dat het voorpand gaaf was en het achterpand vreemd genoeg nog gaver. Het pand was dus in redelijk goede staat. Dan vraag ik me af waarom de gemeente zegt dat het moet worden afgebroken. Toen wij de gemeente verzochten om een schouwrapport te maken gaven ze niet thuis. Ze zeggen dat het teveel geld kost om het pand op te knappen. Nou, dan maak je er toch een historisch museum van. Dat kost weinig geld en zal waarschijnlijk toch zijn waarde wel krijgen.

Nog zo iets...: Eerst wilde het CDA die disco ook niet hier. Maar van Rij (wethouder ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, red.) zei dat er geen enkele andere plek was, dus komt ie hier. Tja, die eigenaar van die disco wil natuurlijk in het centrum zitten. Maar onderzoek heeft aangetoond dat een disco net buiten de stad ook goed loopt.

En wij zijn echt niet de enigen die problemen hebben met de gemeente. Er zijn in Leiden wel acht hete hangijzers: De Kaasmarkt, het gemeente-archief, de plannen met die Stationsplannen, Woutertje Pieterse, noem ze maar op...

Het is dan ook belangrijk dat de mensen door krijgen dat ze wel iets kunnen doen. Dat ze bewust worden. Het komt natuurlijk ook door het verleden dat ze zoiets hebben van: "het helpt toch niets". Want hoe vaak kwam het niet voor dat je mocht meepraten maar dat de bouwpalen al in de grond stonden? Wel, daar moeten ze bij mij niet mee aan komen. De contacten met juristen zijn er. We hebben gelukkig de kranten mee. Die heb je nodig. Natuurlijk hebben ze jou ook nodig. En ook krantjes zoals dat van jullie zijn goed. Vroeger had je hier ook de Stadskrant. Die ging ook overal tegen tekeer.

De PvdA

Vroeger hoefde je bij de PvdA niet aan te komen met projectontwikkelaars. Dat ging niet samen. Nu is dat dus wel anders. Kijk naar de Kaasmarkt of het Vrouwenkerkhof... Vroeger waren ook veel PvdA-ers van de Blauwe Knoop (geheelonthoudersclub, red.), maar kijk nu toch eens naar dat referendum...

Ik heb me altijd links gevoeld en heb ook altijd landelijk en plaatselijk op de PvdA gestemd maar nu ben ik hier in Leiden steunlid geworden van de SP. Die zijn tenminste actief. Ook in deze kwestie rond de Parmentierpanden.

Vroeger waren de PvdA-leden ook linkser. Ze werden in de gaten gehouden door hun achterban. De ledenvergaderingen werden gekenmerkt door stevige discussies. Nu is daar echter geen sprake meer van. Alles draait om geld. Maar je kan toch niet alles verkopen aan de maffia, de projectontwikkelaars?

De maffia

Kijk ik zie het zo: Van Rij (wethouder) is een man met een rijbewijs maar zonder auto. Met andere woorden: hij heeft wel wat grond maar geen geld. Alles wordt dus overgelaten aan projectontwikkelaars. Ze gaan nu ook de Hoge Rijndijk al slopen. Dat vind ik ook onverteerbaar. Dat pand is weliswaar nog jong maar heeft in feite veel historie. En ook tegen de sloop van het gemeente-archief liggen er 800 bezwaarschriften maar de gemeente luistert niet.

Ja, soms wordt er wel eens een subsidie gegeven om het historisch beeld van Leiden te behouden. Sommige dingen zijn dan ook schitterend gerenoveerd. Maar als de gemeente dan weer minder geld heeft gaan ze toch weer in zee met die maffia. Ik vind dat de gemeente, die in feite de macht heeft doordat zij de bestemmingsplannen maakt en goedkeurt, de prioriteit moet stellen in sociale woningbouw. Iedereen heeft recht op woningen. Ook die krakers.

Krakers

(Sinds enige tijd is het Ico-Athibu pand gekraakt, red.) Wat mij betreft zijn die krakers welkom. Zo blijft het pand tenminste geconserveerd. Van Rij heeft ooit beloofd dat hij het pand goed zou conserveren, maar na twee maanden stond de projectontwikkelaar al binnen om de boel te plunderen. Ik bel dus de politie om 13.18 uur en om 13.48 uur komen ze aan. Ik zeg dus dat die vent al die platen uit het pand aan het halen is, maar de vogel was natuurlijk al gevlogen. Daarom ben ik ook zo blij met die krakers...

Tenslotte

Als de politiek zo doorgaat zal de desinteresse van de burger alleen maar groter worden. Maar je moet doorgaan met de mensen bewust te maken. Je vecht tegen betonnen muren maar je moet knokken. Je hebt mensen nodig die niet te demotiveren zijn.

Aldus de heer Sloos.

Terug