De Peueraar 7, maart 1991

Auteur: Nelleke


(ingezonden)

Reactie op "hulpverlening of puinruimen"

Hier wil ik weer op reageren. Het stukje wekt de indruk dat alle hulpverleners bezig zijn de huidige machtsstructuren in stand te houden. Dat vaak tegen beter weten in kinderen vanuit de hulpverlening worden terug geplaatst naar "het gezin": mee eens.

Dat anderen (in dit geval hulpverleners) aan het bepalen zijn wat "goed" is voor een persoon zonder die persoon daarin te kennen: ook mee eens.

Maar ik vind wel dat Eric een stukje uit de hulpverlening vergeet, namelijk de alternatieve hulpverlening. Die is sowieso begonnen niet volgens normen en machthebbers. Het wegloophuis bijvoorbeeld begon in een kraakpand.

Daar wordt niet iemand (terug) in negatieve maatschappelijke structuren gestopt. Hierentegen wordt juist gewerkt aan een stuk zelfstandigheidsbevordering, "mondigheid", en bewustmaking in de brede zin van het woord; individueel en maatschappelijk (een voorbeeld is zuivere koffie die gedronken wordt). Er wordt hulp gegeven bij het vinden van iemands eigen weg, naar iemands eigen wil. Ik wou dus maar even zeggen dat Eric niet gauw alles over 1 kam moet scheren.

Terug