De Peueraar 7, maart 1991

Auteur: Merijn


(ingezonden)

Veganisme en vrijblijvendheid

Dit is niet weer zo'n halfzacht stuk waarin iedereen met wat sentimentele argumenten wordt opgeroepen om toch vooral lief te zijn voor dieren. Dat soort stukken zijn er al te veel. Het gaat mij erom mensen te confronteren met de keiharde werkelijkheid van hun handelen.

De mens is niet meer dan een omhooggevallen diersoort. Maar in hun arrogantie hebben mensen zichzelf wijsgemaakt dat zij meer waard zijn dan andere dieren. Dit om te rechtvaardigen dat ze die dieren opsluiten, uitbuiten, martelen en vermoorden.

Maar geen enkel mens heeft het recht om dieren te gebruiken alsof het levenloze dingen zijn. Dieren zijn levende wezens met een eigen geestelijk en lichamelijk gevoelsleven. Alle diersoorten hebben dezelfde basisbehoeften die een voorwaarde zijn voor een leuk leven. Zoals: bewegingsvrijheid, genoeg rust, een fijne omgeving, contact en liefde, lichamelijke onschendbaarheid, lekker en gezond eten, de mogelijkheid om je uit te leven en de mogelijkheid om je eigen leven in te richten zonder afhankelijk te zijn van de willekeur van anderen.

In elke commerciële bio-onderneming maar vooral in de bio-industrie worden die behoeften wel heel extreem genegeerd. Dieren worden puur en alleen als product/machine gezien. Geheel volgens het kapitalistische ideaal zijn kosten en opbrengst de enige factoren die tellen. De omstandigheden in de bio-industrie zijn zo verschrikkelijk, dat ik durf te zeggen dat de bio-industrie erger is dan de vernietigingskampen van de nazi's waren.

Maar de meeste mensen leveren liever kritiek op anderen dan hun eigen gedrag kritisch te bekijken. Morele verontwaardiging over de slechtheid van andere mensen is gemakkelijk en vrijblijvend. Bij het al dan niet veganistisch eten gaat dat niet op. Want dan zijn ze zelf de meedogenloze uitbuiters die hun macht gewetenloos misbruiken.

Om de vergelijking met de vernietigingskampen door te trekken: ik heb nog meer begrip voor de Duitse soldaten die in de Tweede Wereldoorlog, bevelen uitvoerend, de gaskamers draaiende hielden - weigeren betekende je eigen doodvonnis te - dan voor mensen die in alle vrijheid, zonder enige dwang of noodzaak, voor hun eigen wellust dierlijke producten gebruiken. Het feit dat andere mensen het vuile werk voor je opknappen is daarbij bijzaak. Jij beloont ze, jij huurt ze in. Veganisme kan niet slechts een zuiver persoonlijke keus zijn. Het is een morele plicht.


Het vervolg op dit artikel

Terug