De Peueraar 7, maart 1991

Auteur:


Racisme in Leiden

Ze hangen er al weer ruim een week; verkiezings-posters met de leus "Eigen volk eerst". Er zijn in Leiden een aantal plak en klad acties ondernomen tegen deze propaganda van de Centrum Democraten. Hier een paar korte berichten:

Op een paar plekken in Leiden is over de CD-posters heen geklad met wat anti-parlementaire leuzen erbij. Maar jammer genoeg werd dit niet in geheel Leiden gedaan.

Verder werd er vanuit GroenLinks het initiatief genomen om anti-racisme posters "Geef racisme geen stem" te plakken naast de CD-posters.

Zo ging zaterdag ook de Leidse Wethouder van Sociale Zaken Hans de la Mar op pad. Na een aantal borden beplakt te hebben, arriveerde De la Mar bij het bord naast het politiebureau. Terwijl hij bezig was met plakken, kwamen er twee sterke armen der wet aangewandeld. Deze armen vertelden hem dat hij daar niet mocht plakken, omdat die borden bestemd zijn voor verkiezingspropaganda. Terwijl Hans van mening was dat zijn posters dat ook waren, omdat deze gericht zijn tegen partijen als de Centrum Democraten en de Centrum Partij. Toch werd hem, zijn vriendin Stella en hun zoontje van 8 jaar gesommeerd om mee te gaan naar het bureau, waar zij werden opgesloten in een arrestantencel. Na ongeveer een uur werden zij weer vrijgelaten. Dat er een procesverbaal (tegen De la Mar en Stella, die overigens niks geplakt heeft) was opgemaakt, vernam De la Mar pas maandag in de krant.

Hans heeft deze kwestie naar voren gebracht in de gemeenteraad. Komende week zullen vrijwel alle fracties in de gemeenteraad de burgemeester als hoofd van de politie om opheldering vragen. (zou dat ook gebeuren als een willekeurig iemand wordt opgepakt wordt voor het plakken van anti-racistische posters? red.) De la Mar is zelf van plan een klacht in te dienen tegen het racistische optreden van de Leidse politie.

Geef racisme geen stem of beter nog: stem helemaal niet en denk zelf.

Terug