De Peueraar 7, maart 1991

Auteur:


Wereld-vluchtelingenweek

Het was van 17 tot 23 februari weer wereld-vluchtelingenweek. In Leiden werd de bijbehorende collecte georganiseerd door het actiecomité Vluchtelingenweek '91, en 125 collectanten deden mee. Omdat er zo veel collectanten nodig waren werd vooraf een "inschrijfformuliertje" verspreid. Een deel van de tekst daar op luidde: "De wereld telt 15 miljoen vluchtelingen. Verdreven van huis en haard. Op de vlucht voor geweld, vervolging en onderdrukking. Om die mensen gaat het. Om mensen in Azië, Afrika en Latijns- Amerika. Zij verwachten weinig goeds voor het nieuwe jaar en zijn geheel afhankelijk van hulp. En we doen al zo veel, vindt u? Voor arme mensen in Rusland, voor hongerlijders in Afrika. En nu weer voor vluchtelingen ver weg? Wat haalt het allemaal uit? U kunt iets doen. En het helpt ook! Een paar uurtjes collecteren."

Bij deze tekst krijg ik sterk het gevoel dat al deze ellende gewoon uit de lucht komt vallen. De verantwoordelijken voor het "vluchtelingenprobleem" worden heel subtiel buiten schot gelaten en het enige dat ons toch al zo overbelaste mensen rest is wat geld sturen.

Op onze vraag of de groeiende stroom vluchtelingen in de Golf bijvoorbeeld niet zou moeten leiden tot een stellingname tegen die oorlog antwoordde een woordvoerder van het actiecomité dat zij "geen uitgesproken mening hebben over de Golfoorlog" en dat "een stellingname niet voor de hand ligt."

Terug