De Peueraar 7, maart 1991

Auteur:


(boekrecensie)

Oogst uit het lab

Biotechnologie is een verschijnsel dat de laatste tijd sterk de gemoederen beroert. De meningen omtrent biotechnologie variëren van "veel belovend" tot "huiveringwekkend". Om tot een maatschappelijke discussie te komen is het belangrijk dat alle belanghebbende groepen in de discussie betrokken worden. Deze kunnen verschillen van Derde Wereld-organisaties tot dieren-welzijnsorganisaties en de (individuele) consument. Kortom, iedereen. Op dit moment is het zo dat ontwikkelingen en de toepassing van bio-technologie slechts gestuurd worden door grote ondernemingen. Oftewel weinig mensen beslissen over het lot van velen.

Vanuit deze veronderstelling is "Oogst uit het lab" geschreven. Het boek geeft een beeld van het verschijnsel biotechnologie, toepassingsmogelijkheden en (eventuele) gevolgen. Zoals de ondertitel al zegt ligt de nadruk op de voedselproductie. Ook het beleid van de overheid ten aanzien van bio-technologie wordt besproken. Hier valt bijvoorbeeld te lezen: "Aangezien biotechnologie in meerdere sectoren bruikbaar is, is het niet verwonderlijk dat overheden er veel aandacht aan besteden. Men wil de boot van de vooruitgang niet missen. Het bedrijfsleven wordt een gunstig investeringsklimaat geboden". Kortom de internationale concurrentiepositie vormt de belangrijkste factor voor het overheidsbeleid. Ecologische en/of ethische bezwaren spelen nauwelijks een rol. De zogenaamde "volksvertegenwoordiging" is met handen en voeten gebonden aan de belangen van het bedrijfsleven. De reactie op de ontwikkelingen in de biotechnologie dienen dan ook op de eerste plaats van betrokken organisaties en personen te komen. Denk bijvoorbeeld aan meer zeggenschap en controle door dierwelzijnsorganisaties met betrekking tot genetische manipulatie op dieren.

"Oogst uit het lab" is een belangrijk boek dat een goede analyse geeft van de ontwikkelingen in de biotechnologie en de risico's daarvan. Het veelvuldig gebruik van voorbeelden uit de praktijk bevordert de leesbaarheid van het boek. Jammer alleen dat de opzet van het boek teveel tot een analyse leidt, waardoor de persoonlijke meningen van de auteurs niet goed uit de verf komen. Desalniettemin is het boek een goede aanzet tot een bredere maatschappelijke discussie over biotechnologie waarin het denken niet meer aan deskundigen en regeerders wordt overgelaten.

Oogst uit het lab, biotechnologie en voedselproductie, V. Lucassen, P. Schenkelaars en H. de Vriend. Uitgeverij: Jan van Arkel 15,00.

Terug