De Peueraar 7, maart 1991

Auteur:


Charges

Op de wikkel staat te lezen: de winnaar van de lift, nationale debuutprijs 1990. Nu is een prijs slechts het resultaat van de grootste gemene deler maar desalniettemin ben ik het boek met hooggestemde verwachtingen gaan lezen.

Het boek handelt over een groep krakers die een fabriekspand, een puddingpoederfabriek, gekraakt hebben. De hoofdpersoon vormt ene Quod. Het is een wat eigenzinnige persoon, die erg verdiept is in het leven van Max Stirner (individueel anarchist uit de 19e eeuw). Verscheidene hoofdstukjes, gescheiden door een notenbalkje, verhalen dan ook over het leven van deze persoon.

Het boek is geschreven vanuit de belevingswereld van Quod, afgewisseld met een weergave van de correspondentie tussen verschillende personen die met hem te maken hebben. Quod werkt namelijk aan een manuscript waarvan verschillende delen in handen zijn gekomen van een politie-inspecteur. Deze betitelt het werkje als "staatsgevaarlijk" en zet een onderzoek naar Quod in. Volgens de dienaar is er sprake van het voorbereiden van revolutionaire actie, in het boek "Actie octaaf" genoemd, maar hij kan geen voldoende bewijzen leveren. Verder verhaalt het boek over diverse ontruimingen, in de hoofdstad, en de relatie tussen Quod en Onze, een meisje uit het fabriekspand. Doordat de chronologie dermate door elkaar is gegooid wordt nogal eens een verwarring gezaaid wat veel terugblader-werk veroorzaakt. Ook de associaties van Quod zijn soms ver te zoeken zodat het scheiden van verbeelding en werkelijkheid soms erg moeilijk is. Toch is het een leuk boek omdat het op een aangrijpende wijze de belevingswereld van krakers schetst. Veel problemen van de krakers zullen in groepsverband wonende mensen dan ook bekend voorkomen.

Charges, S. Irun. Uitgeverij: In de Knipscheer, 29,50.

Terug