De Peueraar 8, april 1991

Auteur: Eric Krebbers


(boekrecensie)

The spirit of freedom

Voor de meeste mensen in Nederland lijkt de toestand in Noord-Ierland totaal belachelijk. In discussies er over blijft het meestal bij: "Als die godsdienstwaanzinnigen hun wapens nou eens neerlegden". De media doen ook hun best de burgeroorlog terug te brengen tot religieus fanatisme. Al die bomaanslagen. Op de tv tot kastelen omgebouwde politiebureau's, en gewapende soldaten op straat. Er lijken twee dingen door elkaar te lopen. Enerzijds de bezetting van Ierland door de Engelsen, anderzijds dus dat religieus conflict tussen katholieken en protestanten.

Dit boekje geeft een heel heldere analyse van de situatie. De helft bestaat uit de geschiedenis van Ierland. De geschiedenis van een kolonie die eeuwenlang geplunderd is. Met als gevolg armoede en honger. Tijdens de grote hongersnood van 1845 toen zo'n 3 miljoen Ieren stierf van de honger of vluchtte voerde Ierland nog grote hoeveelheden voedsel uit. Meer dan genoeg om de hele bevolking te voeden. Klinkt bekend, he?

De vrijheidsstrijd werd gevoerd door het Ierse volk en door de koloniale Ierse elite, die slechts wilde bereiken dat de Engelse bazen door Ierse vervangen zouden worden. In 1920 werden de Engelsen verdreven uit het zuiden van Ierland, en ontstond de Ierse Republiek. De uitbuiting bleef. De Ierse elite stemde er in toe dat het noorden in Engelse handen bleef.

In het noorden woont een meerderheid van uit Engeland afkomstige protestanten, terwijl de rest van Ierland katholiek is. De protestanten kregen kleine voordelen boven de katholieken opdat zij de Engelse heersers zouden blijven steunen. Nu is dat natuurlijk uiteindelijk niet in hun eigen belang. De zeer arme protestantse en katholieke arbeiders moeten beide de vruchten van hun arbeid aan de grote Britse bedrijven afstaan. De protestanten, in feite de natuurlijke bondgenoten van de katholieken, zijn als klasse overgelopen (omgekocht) door de Britse elite.

De IRA is diep geworteld in de katholieke arbeidersklasse en vecht een guerrilla-oorlog tegen de Britse staat, die hun grondgebied bezet houdt. Dat deze strijd al zo lang doorgaat is tekenend voor de enorme steun die de IRA krijgt. De Britse staat reageert met militair geweld, martelingen en standrechtelijke executies. Het geweld van de staat moet dit wingewest voor de kapitalisten van deze ex-wereldmacht behouden. Het fanatisme van de staat geeft ook de angst van de elite weer. Want mocht Noord-Ierland zich bevrijden van het kapitalistisch juk, dan zullen de Schotten, de mensen uit Wales en die in de Derde Wereld van Birmingham hun kans ruiken. Makkelijk heeft de IRA het niet. Van de Ierse Republiek, ook deelnemers aan het kapitalistische spel, hoeft de IRA niets te verwachten.

Dit en nog veel meer in dit bijzonder leerzame boekje. Lees en ontruk deze voortdurende revolutionaire strijd aan de vergetelheid. Het is immers de enige in Europa die door de bevolking gedragen wordt.

The spirit of freedom, the war in Ireland. Uitgeverij: Attack International, 4,50.

Terug