De Peueraar 9, mei 1991

Auteur: Netwerk Uitkeringsgerechtigden


Verenigd u!

Op woensdag 8 mei wordt het Ministerie van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Emancipatie geopend. Onder het motto "dat feestje gaat mooi niet door" organiseert het Netwerk Uitkeringsgerechtigden een manifestatie en actiedag om het ongenoegen over het gevoerde / te voeren beleid kenbaar te maken.

De laatste 10 jaar is de overheid steeds duidelijker het door de ondernemers voorgestelde beleid gaan uitvoeren. Over de ruggen van uitkeringsgerechtigden, studenten, vrouwen, migranten en minimumloners is de overheid het volgzame slaafje van het bedrijfsleven om het Europa van de multinationals anno 1992 een feit te laten zijn. Met de totstandkoming van Europa 92 zal de uitbuiting hier en in de Derde Wereld verder georganiseerd worden. Veel mensen zijn gedwongen te leven in een systeem dat meedogenloos is.

Duidelijk is dat de maatschappelijke verhoudingen totaal verziekt zijn. Om de fundamentele oorzaken van de maatschappelijke wanverhoudingen op te heffen is er een radicale herverdeling van macht, bezit en kennis nodig. Het Netwerk Uitkeringsgerechtigden vindt dat het Ministerie van Sociale Zaken, Werkgelegenheid, en Emancipatie deze uitgangspunten niet hoog in het vaandel heeft staan. Dat is dan ook de reden dat zij de dag van de opening van het Ministerie uitroepen tot actiedag.

Om 12 uur wordt er verzameld op het Malieveld. Hier zal er verdere informatie worden gegeven over het verloop van de actie. Vervolgens wordt er in een demonstratieve optocht naar het Ministerie worden getrokken alwaar een geluidsblokkade gepland is. Het is de bedoeling dat het een inspirerende en overtuigende actie wordt waarbij studenten, uitkerinsgerechtigden, migranten et cetera, zowel qua karakter als aard van de actiedag, de onderlinge solidariteit sterk voelen. Komt dus in grote getale!

Terug