De Peueraar 9, mei 1991

Auteur: Werkgroep Dierenstrijd Leiden


Thema-avond genetische manipulatie bij dieren

Op zaterdag 25 mei houdt de Werkgroep Dierenstrijd Leiden een thema-avond over genetische manipulatie bij dieren.

De laatste tijd staat de toepassing van deze biotechnologische techniek bij dieren in de belangstelling. In december 1990 werd het eerste "transgene" kalf Adriana geboren. Dit dier was ontworpen door het in Leiden gevestigde bedrijf Genefarming Europe. Lekker Dier protesteerde bij proefboerderij 't Gen, waar het kalf ter aarde kwam, tegen genetische manipulatie bij dieren. Deze techniek tast de integriteit van het dier aan.

Genetische manipulatie wordt toegepast met verschillende doelen. Genefarming Europe bijvoorbeeld, heeft bij Adriana een gen ingebouwd waardoor het kalf veel minder kans zou hebben op de uierziekte mastitis. Maar ook werkt het bedrijf aan koeien die moedermelk zouden kunnen geven, of medicijnen.

Niet alleen door Lekker Dier wordt tegen de geboorte van Adriana geprotesteerd. Alle dierenbeschermingsorganisaties wijzen genetische manipulatie af, en zelfs de koningin riep op tot grote terughoudendheid. Dit is natuurlijk allemaal wel leuk, maar ondertussen gaat het onderzoek in snel tempo voort. Om deze ontwikkelingen te stoppen is een heel andere benaderingswijze van dieren nodig en een heel andere economie. Het specifieke gevaar van genetische manipulatie is dat soortgrenzen doorbroken kunnen worden en dat het milieugevaren oplevert. Uiteraard wordt ook de biotechnologie ingezet om problemen die de huidige productiewijze meebrengt te 'verhelpen'. Dat dit weer nieuwe problemen met zich meebrengt staat vast.

Terug