De Peueraar 9, mei 1991

Auteur: Ton


(ingezonden)

Een reactie (ingekort) op "Psychiatrie: isolatie en verzet" uit Peueraar 8.

Beste mensen,

Ik wil jullie even laten weten dat ik het april-nummer van de Peueraar erg heb gewaardeerd. Ik zag dat de schrijver van het psychiatrie-stuk mijn boek "Gekte zonder grenzen" heeft gelezen en kunnen gebruiken. Dat wat ik toen geschreven heb sluit kennelijk nog steeds aan bij wat er ergens leeft in de linkse beweging. Dat doet me goed. Ik had zelf het gevoel dat het boek intussen verouderd kon zijn geraakt. Uitstekend dus zo'n stuk over de psychiatrie.

Wat leuk had geweest is als je de titel en uitgeverij van het boek als een van de bronnen had vermeld bij het stuk. Niet dat ik er iets aan verdien. Mijn bedoeling als schrijver is natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen dat boek lezen.


Naschrift redactie

Er is inderdaad gebruik gemaakt van het boek "Gekte zonder grenzen, hoe de gekkenbeweging de psychiatrie overbodig maakt." Uitgeverij De Haktol, 1985. Het is nog steeds verkrijgbaar bij Boekhandel Manifest. Excuses voor het vergeten van de bronvermelding.

Terug