De Peueraar 9, mei 1991

Auteur: Een anonieme actiegroep


Anti-reclame voor McDonald's

Het volgende aan ons verzonden bericht gaat over een nieuwe vorm van anti-reclame maken.

"Wij, een anonieme actiegroep, hebben posters gemaakt met de opdruk: bij McDonald's op 3 april gratis hamburgermenu, alsmede: wie jarig is trakteert en met medewerking van radio Freewave. Hiervan zijn door ons ook flyers gemaakt. De posters zijn in het weekend door de stad heen gehangen en de flyers zijn op 3 april in stad rondgestrooid. Dit hebben wij gedaan om de aandacht nogmaals op de werkwijze van McDonald's te vestigen. McDonald's staat bekend om haar massale afslachtingen van dieren, haar milieubeleid en haar Derde Wereld-exploitatie wat enkel tot totaalvernietiging kan leiden. Tevens buit zij haar personeel op een niets ontziende wijze uit. Wij hebben 3 april gekozen omdat op deze dag het radiostation Freewave radio bij McDonald's te gast is. Dit alles is dus gratis reclame en publiciteit voor McDonald's. Onze actie is direct tegen de publiciteitscampagne van McDonald's gericht en bedoeld om deze kanker-multinational zoveel mogelijk schade toe te brengen."

Terug