De Peueraar 9, mei 1991

Auteur: Dieren-activisten uit Leiden, Den Haag en Rotterdam


Actie-karavaan tegen McDonald's

Op zaterdag 11 mei trekt er een actiekaravaan tegen McDonald's door West-Nederland. De karavaan is deels een onderdeel van de al jaren internationaal gevoerde anti-McDonald's campagne, deels een poging om de acties tegen en de discussie over McDonald's nieuw leven in te blazen. In vergelijking met de (radicale) campagne tegen Shell, zouden we zelfs over de geboorte van... kunnen praten. En dat terwijl de overeenkomsten tussen Shell en McDonald's heel duidelijk verder gaan dan de kleurencombinatie rood-geel.

De actie begint om 10.00 uur in Rotterdam, bij de McDonald's aan de Coolsingel, dan om 13.00 uur in Den Haag, bij de McDonald's op het Plein, en tenslotte om 15.00 uur in Leiden, bij de McDonald's op de Beestenmarkt.

De actiekaravaan is openlijk en (van onze kant) vreedzaam; hiervoor is bewust gekozen. We willen met heel veel mensen nog meer mensen duidelijk maken en laten ontdekken waarom McDonald's nog kan bestaan, wat de grote M echt betekent.

Rotterdam. Hier vindt de start plaats. Er zullen veel trommelaars zijn, veel lawaai, pamfletten, ballonnen, plezier, sprookjesboekjes, jongleuses, infostands, vuurspuwers, acrobatiek... Een groot en bruisend actiefeest voor een leefbare wereld zonder veelvraatzuchtige multinationals, zonder uitbuiting van dier en mens.

Den Haag. Met de trein zijn we inmiddels in Den Haag aangekomen, alwaar we om 13.00 uur de actie voortzetten. Hier komt er een massale picket-line voor McDonald's. Mensen die zo nodig een cheese-burger willen consumeren kunnen er in en (1 ons vetter) er weer uit. Veel spektakel uit Rotterdam gaat mee naar Den Haag. Verder veel muziek en stickeren. Na ongeveer 1 uur gaan we verder.

Leiden. Om 15.00 uur start de afsluitende actie in Leiden. Hier zal een grootse sit-in gehouden worden. De hele Beestenmarkt vol met strijdbare en uitgelaten mensen. Er blijven 1 of 2 paden naar de ingang open. Hierover later meer. Alle onderdelen van de andere steden worden ook in Leiden ten tonele gevoerd, naast de nodige informatie natuurlijk. Na een half uur loopt de Leidse actie uit op een krachtige en open demonstratie door de stad. Op de dag zelf meer info hierover. Ook kun je contact opnemen met de mensen van WDL.

Tijdens de actie willen we niet reageren op provocaties van de kant van de politie, bedrijfsbeveiliging of omstanders. Vorig jaar oktober liep een blokkade van de Leidse McDonald's volledig uit de hand, toen de politie begon met geweld en arrestaties. Deze keer willen we een confrontatie om tactische redenen uit de weg gaan. Wij voeren onze actie, en die is, volgens ons, niet gebaat bij meppende politie of agressieve omstanders. Indien nodig zullen we ons flexibel opstellen, zodat de actie doorgang kan vinden op onze voorwaarden.

Het vervoer tussen de 3 steden vindt, zoals reeds gezegd, plaats per trein. Dit lijkt ons de meest voor de hand liggende manier. Iedere deelnemer kan dan zelf uitmaken of hij een kaartje wil kopen of wil zwartrijden. Een retourtje Rotterdam-Leiden kost 15 gulden. In elk geval willen we wel zoveel mogelijk gezamenlijk van stad naar stad gaan, zodat de acties ook op tijd kunnen beginnen. Wel zo leuk voor de mensen die alleen in 1 stad meedoen. Saluta, en tot ziens.

Terug