De Peueraar 9, mei 1991

Auteur: Ellen de Waard


Het zwartboek van de club van boze buurtbewoners

Op 25 februari werd de Club van Boze Buurtverenigingen opgericht. De initiatiefnemers van deze club zijn de heren D. Sloos en J. Barendse. In Peueraar 7 stond al een interview met eerstgenoemde. Hierin bleek al dat er hij hem grote ontevredenheid bestaat over de gang van zaken rond de besluitvorming bij bouwprojecten.

Ook Barendse volgde al een tijdlang (het gebrek aan) inspraak bij projecten. Het was hen gebleken dat een groot aantal buurtverenigingen problemen hadden met het negeren van inspraakuitslagen door het gemeentelijk apparaat Hierbij viel hen ook de verslechterende relatie op tussen bewoners en overheid.

Omdat ze meenden dat een en ander beslist niet via de (parlementaire!) politiek was op te lossen besloten ze de problemen buitenparlementair aan te pakken, via het circuit van buurtverenigingen. Ze richtten de Club van Boze Buurtverenigingen op, geen duur gesubsidieerde lobbyclub, maar gewoon een onbetaald groepje betrokkenen, die bezig willen zijn met concrete belangenbehartiging en misschien ook wel willen functioneren als luis in de pels van de logge bureaucratische beer, de gemeente dus...

Beide heren hebben 50 buurtverenigingen aangeschreven en telefonisch benaderd. Ze hebben die verenigingen verzocht om informatie te geven over het wel en wee van de verenigingen, historie, toekomst, ervaringen met de relatie met gemeentebestuurders, enzovoorts. Met dit informatiemateriaal hopen ze dan een zwartboek op te stellen dat hun bovengenoemde (donkerbruine!) vermoedens bevestigt en ook boven tafel haalt.

Voor Sloos en Barendse is het zo klaar als een klontje dat er flink wat scheef zit. Dat weten ze uit eigen ervaring. We zien reikhalzend uit naar de verschijning van het zwartboek.

Terug