De Peueraar 9, mei 1991

Auteur: Leidse vluchtelingen en buitenlandse vrouwenverenigingen


Stop de volkerenmoord op de Koerden

Onderstaande tekst is onlangs in Leiden verspreid. De verklaring is afkomstig van in Leiden woonachtige Koerden en andere buitenlandse mensen.

Help de Koerdische bevolking, die zich in de vuurlinie bevindt. Na de bloedige, onrechtvaardige olie-oorlog en annexatie van Koeweit heeft de Iraakse dictator aan de mensen geen enkele rechtvaardigheid gebracht, behalve bloed, tranen en dood. Maar er is niets gebeurd ten aanzien van de problemen in het Midden-Oosten. Integendeel, deze problemen werden alleen maar groter.

Vampier Saddam heeft na een teleurstellend verlies van Koeweit de Koerden aangevallen met allerlei middelen, zoals al vaker is gebeurd. De wapens (biologische en chemische) die hij niet tegen Koeweit kon gebruiken, gebruikt hij nu tegen de Koerden. Daarmee wil hij een nieuw Helepçe (een Koerdisch dorp waarvan een paar jaar geleden veel bewoners werden vermoord, red. Peueraar) veroorzaken en de Koerdische bevolking uitmoorden. Zo worden de Koerden afgeslacht; de gruweldaden van Saddam Hoessein onder de ogen van de hele wereld.

Meer dan 25 miljoen Koerden willen vrij leven in hun gebieden. Net als de andere volkeren op de wereld hebben de Koerden recht op vrijheid en een menswaardig bestaan. Zowel Turkije, Irak, Iran, Syrië als andere imperialistische landen verdragen geen onafhankelijk Koerdistan. Uiteindelijk heeft Turkije ook de Koerden aangevallen aan de grens van Turkije en Irak. Aldus worden de Koerden van verschillende kanten onder vuur genomen.

Bij dit gruwelijk geweld blijven zwijgen is een menselijke schande. De vrijheid wordt door de imperialisten en dictators bedreigd, hoewel zij wel veel praten over vrijheid. Bovendien hebben de imperialisten zelf Saddam aan de macht geholpen. Als er een vreedzame oplossing moet komen in het Midden-Oosten, dan moet ook het vraagstuk van de Koerden en Palestijnen opgelost worden.

Maar als wij op dit moment de Koerden niet helpen, dan zullen de gevolgen een ramp zijn. Tijdens de annexatie van Koeweit werd er getierd, maar tijdens de annexatie van Koerdistan zwijgen alle dictators. Imperialisten en "woestijnratten" zijn geen vrienden van de volkeren. Dat bleek ook in het verleden tijdens de Vietnamese oorlog. Ze interesseren zich alleen maar voor de olie, het geld, enzovoorts.

Er is olie, er is oorlog, er zijn tranen... Deze grote woorden beschrijven de situatie van het Midden-Oosten. Maar er is een andere boodschap voor dit gebied. Dat is: "vrede, vrijheid en broederschap". Dit laatste kan alleen maar, als de annexaties, de imperialisten, oorlogswapens en de dictators helemaal omvergeworpen worden in dit gebied.

De Koerdische bevolking strijdt voor rechtvaardigheid in hun territoriale gebied, daarvoor worden ze ongenadig gebombardeerd door het regiem van dictator Saddam. Alle vredelievende democratische krachten, vredesverdedigers, help de Koerden, die zich in de vuurlinie bevinden! Anders zou de vredelievende en heilige vrijheid ons niet waardig zijn.

Stop de massamoord, die door de dictator Saddam veroorzaakt wordt!

Help de Koerdische bevolking, die zich in de vuurlinie bevindt!

Terug