De Peueraar 9, mei 1991

Auteur: Harry Westerink


Leidse actiedag tegen C&A

Op zaterdag 13 april hebben ongeveer 20 mensen in Leiden actie gevoerd tegen misstanden in de confectie-industrie, en met name tegen C&A. De actie viel in het kader van de plaatselijke actiedag, uitgeroepen door de landelijke Schone Kleren Campagne.

Voor het C&A-filiaal in de Haarlemmerstraat hebben we een picket-line gehad met onder andere grote infoborden (waarop de keten van uitbesteding en uitbuiting vanaf grote winkelbedrijven naar kleine naai-ateliers aan het eind, levensgroot was te zien), met prijskaartjes op A4-formaat op onze buiken en ruggen (waarop leuzen waren te lezen als: "C&A toch voordeliger dankzij uitbuiting van confectie-arbeidsters" en "Fatima krijgt als loon f 1,90-, uw prijs: 50,-), en ook met zelf gezongen liedjes. Dit waren teksten van Jos Linnebank, die binnen ons C&A-actiegroepje inmiddels behoorlijk populair zijn geworden. Het meest werd gezongen: "Het is van de armen gegrepen, het is van de armen een greep" (op melodie van het deuntje van Farce Majeure, die cabaret-achtige NCRV-groep, in de tijd dat de tv nog wel eens maatschappijkritisch was, jaaaaaaaaaren geleden...).

De picket-line was georganiseerd door mensen van politiek infocentrum De Invalshoek. De Invalshoek is al geruime tijd bezig met een campagne tegen uitbuiting in de confectie-industrie (lage lonen, beroerde arbeidsomstandigheden, miserabele positie van illegaal in Nederland verblijvende mensen, voortdurende uitbuiting van confectie-arbeiders in Derde Wereld-landen als India, Bangladesh, Filippijnen, enzovoorts). Deze campagne zien de mensen van De Invalshoek als een onderdeel, als een speerpunt van een brede strijd tegen de Europese eenwording in 1992.

De reacties van het winkelende publiek op onze actie waren overwegend positief. We hebben het publiek met foldermateriaal bestookt, waarbij we probeerden gesprekken aan te gaan en discussies uit te lokken. Een behoorlijk aantal mensen dat de bedoeling had om bij C&A inkopen te gaan doen, liep na lezing van de folders weer uit de zaak. Desgevraagd zeiden ze dat ze bij nader inzien toch maar ergens anders kleren gingen kopen. Zelfs wij werden enigszins beduusd en stil over de snelle effectiviteit van onze actie. Blijkbaar heeft een kleine actiegroep op straat ook wel eens succes! Het is ons verder gebleken dat de erbarmelijke situatie van confectie-arbeiders redelijk goed bekend was bij een aantal mensen. Soms hadden mensen rechtstreeks ervaring met uitbuiting.

Al met al was het voor ons een geslaagde actie. "Dat moesten we vaker doen", zeiden we tegen elkaar. Waar hoor je dat nog, in deze tijden van verregaande actiemoeheid? Met een voldaan gevoel (uiteraard mede veroorzaakt door het prachtige weer) gingen we na ongeveer anderhalf uur weer terug naar De Invalshoek.

Mocht je denken dat je na 13 april achterover kunt leunen, dan heb je het mis. Zaterdag 25 mei wordt er weer actie gevoerd tegen C&A. Ditmaal betreft het een landelijke actiedag in Utrecht. Meer informatie is (op het moment van typen) nog niet beschikbaar. Wil je er meer over weten, neem dan in de loop van de maand mei contact op met De Invalshoek. Kom eens langs, bijvoorbeeld! In elk geval zal er vanuit De Invalshoek gemobiliseerd gaan worden voor deze actie.

Verzet tegen de macht van grote bedrijven als C&A!

Verzet tegen het wereldwijde en alledaagse racisme en seksisme!

Verzet tegen de Europese eenwording in 1992!

Terug