De Peueraar 10, juni 1991

Auteur: Kabouterkinderen


Kabouterkinderen

De redactie van De Peueraar ontving onderstaande persbericht naar aanleiding van de opening van de S4-snelweg van Leiden naar de Bollenstreek.

"In de nacht van woensdag 22 op donderdag 23 mei hebben wij, de Kabouterkinderen, het nieuwe asfaltgedrocht tussen Leiden en Katwijk (S4) opgesierd met bloemen en vreugdevolle teksten. Wij hebben genoeg van de doorgaande natuurschending door asfaltvelden om de heilige koe van Nederland lopend te houden. Eens zal de mens haar blunders inzien. Het gras zal hier weer groeien en nieuwe bloemen zullen bloeien.

Het is al vele jaren duidelijk dat Nederland niet bereid is de laatste restjes natuur die er nog zijn te beschermen. Alles wordt volgebouwd met wegen, wegen en nog eens wegen. Zolang er steeds weer nieuwe wegen gebouwd worden zal ook het autogebruik niet afnemen. Door de provinciale weg naar Katwijk zullen ook hier meer auto's gaan rijden. Onder andere steeds meer recreanten zullen met de auto naar de duinen en het strand gaan. Dit terwijl de duinen, een van de laatste stukjes natuur in de Randstad, al zwaar overbelast zijn door de recreanten. Daarom hebben wij onze ideeën over deze weg de afgelopen nacht duidelijk gemaakt.

Al sinds de eerste, vriendelijke, acties van Kabouters en Provo wordt gepleit tegen de auto en voor natuur- en milieuvriendelijke vervoermiddelen als de fiets. Nog steeds worden deze oproepen dor de overheid genegeerd. Het verleden heeft geleerd dat vriendelijke acties, zoals het befaamde witte-fietsenplan, nauwelijks effect hebben. Men gaat keihard door met de aanleg van nieuwe wegen. Er wordt niet geluisterd naar oproepen van burgers en allerlei organisaties om deze heilloze weg te verlaten. In navolging van deze harde handelwijze van de overheid hebben wij besloten dat ons geduld op is. Vanaf dit moment zullen de kabouterkinderen hun tanden laten zien. Ook al blijven bloemetjes ons lievelingssymbool, ook brandnetels en doornen zullen wij niet uit de weg gaan. Nieuwe wegen waren, zijn en blijven ongewenst en wij zullen dit in de toekomst telkens opnieuw en met steeds meer kracht laten merken.

Onder het asfalt ligt het strand, groeit het gras en bloeien bloemen. Recreëren is toch veel meer dan in een stuk blik over een recht stuk afval rijden. In plaats daarvan kan iedereen op de fiets of lopend door de echte natuur wandelen, mits dit genot niet door het geluid van auto's wordt verpest.

Stop de aanleg van nieuwe wegen!

Laat het gras weer groeien en de bloemen bloeien!


De media en andere kul

Naar aanleiding van bovengenoemde protestactie nog enkele opmerkingen over de media (of eigenlijk het Leidsch Dagblad) en zogenaamde hoogwaardigheidsbekleders.

In het Leidsch Dagblad van 23 mei schrijft Erna Straatsma dat de Kabouterkinderen het wegdek ondergespoten hebben "met bloemen en 'vreugdevolle teksten' zoals 'Stop de autoterreur"'. De aangehaalde tekst kan nou niet echt vreugdevol genoemd worden. Deze tekst verraadt juist een gevoel van woede van de actievoerders.

Wat wil deze journaliste hiermee zeggen? Tekenend was ook de reactie van de burgemeester van Oegstgeest op de lawaaidemonstratie die tijdens de opening van de weg plaatsvond. Zo zegt Scheensma: "Moet kunnen. Onze tolerantie-grens ligt hoog. En het werk is toch klaar. Actiegroepen moeten er zijn, maar ze moeten niet voorkomen dat dit soort wegen worden aangelegd". Wat een arrogante klootzak! Zo werkt onze 'democratie': je kunt als samenleving zeggen wat je wilt, we zijn zo tolerant als de pest, maar we doen er lekker geen reet mee!

Terug