De Peueraar 10, juni 1991

Auteur: Milieudefensie Leiden en De Invalshoek


Protest tegen S4

Op donderdag 23 mei heeft een plaatselijk samenwerkingsverband van de Kerngroep Milieudefensie Leiden en Politiek Infocentrum De Invalshoek actie gevoerd tegen de opening van de S4-snelweg van Leiden naar de Bollenstreek. De actievoerders hebben bij de opening van de nieuwe weg door middel van een spandoek en het maken van lawaai hun ongenoegen geuit over de voortgaande uitbreiding van het wegennet in Nederland. De actie viel in het kader van de campagne "Halveer het autoverkeer" van de landelijke organisatie Milieudefensie.

Terwijl iedereen in Nederland praat over het milieu blijft het autoverkeer jaar in jaar uit toenemen. Hoewel dus ook de overheid overtuigd is van de ernst van de milieuproblematiek, is ze tegelijkertijd van mening dat het autoverkeer met een derde mag groeien. De overheid meent dat de uitbreiding van het wegennet noodzakelijk is om de volgens haar tijdelijke groei van het verkeer op te vangen. Volgens Milieudefensie Leiden en De Invalshoek is hierbij sprake van een korte termijnoplossing en een groot gebrek aan visie op de lange termijn. Er moeten volgens deze organisaties zo snel mogelijk drastische en impopulaire maatregelen genomen worden om de verdergaande milieuvernietiging tegen te gaan. Het heeft geen zin om nog langer te wachten; over 5 of 10 jaar zijn de milieuproblemen nog afschuwelijker geworden.

Het autoverkeer in Nederland veroorzaakt 20 procent van de zure regen en 50 procent van de smogvorming. Daarnaast levert het een belangrijke bijdrage aan het broeikas-effect. De overheid heeft erkend dat de uitworp van uitlaatgassen met 80 tot 90 procent verminderd moet worden willen we de bossen enigszins in stand houden. Om dat te bereiken zijn de cosmetische maatregelen (waaronder de katalysator) niet voldoende; het aantal kilometers moet met de helft verminderd worden.

Terug