De Peueraar 10, juni 1991

Auteur:


(boekrecensie)

De vluchteling achtervolgd

"Er zijn geen aanwijzingen dat asielzoekers stelselmatig en op ongeoorloofde wijze onder druk worden gezet om met de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) samen te werken. Dat schrijft minister Dales van Binnenlandse Zaken in antwoord op vragen van de Kamerleden Stoffelen en Middel." (Volkskrant 7 mei) De zoveelste aflevering van het zelfde parlementaire ritueel. Opnieuw een boekje uit radicaal-linkse hoek over de BVD. Opnieuw parlementsleden die vragen stellen. Opnieuw een minister die geruststellend liegt. Opnieuw woorden als "democratie", "essentiële belangen van de staat" en "uit onderzoek is gebleken...". Wie neemt de leugens van de minister nog serieus? Waarom zou je überhaupt vragen aan de baas van Binnenlandse Beheersing of haar spionnen wel eerlijk zijn?

Iedereen weet toch dat het niet onze Veiligheid is die deze Dienst verzorgd? Daarnaast is het ook duidelijk dat dit boekje gevaar oplevert voor hun Veiligheid. Het noopte hun parlementaire circus tot het bovenstaande ritueel rondedansje ter bezwering van dit gevaar. Genoeg over de kamervragen.

De Vluchteling achtervolgd is de nieuwe brochure (zoals ze het zelf noemen; ik vind boekje een betere benaming voor de 80 bladzijden.) van Ravijn, waarin beschreven wordt hoe vluchtelingen door de Nederlandse Inlichtingendiensten benaderd worden. Het boekje bevat onder andere 14 individuele verhalen van asielzoekers, geselecteerd uit een honderdtal interviews. Uit deze interviews is globaal de werkwijze van de BVD gedestilleerd. Op basis hiervan worden aanwijzingen gegeven voor mensen die met vluchtelingen werken, en dan vooral met betrekking tot het afschudden van de ongewenste aandacht van de BVD.

De BVD levert namelijk gevaar op voor de vluchteling. Dat zit zo. Historisch gezien is het zo gegroeid dat de agent van de Vreemdelingendienst tevens BVD-er is. De informatie die de vluchteling geeft over zijn of haar reden tot vluchten, bijvoorbeeld het lidmaatschap van een politieke organisatie, komt dan ook meestal direct in handen van de BVD. Bedenk daarbij dat de vluchteling zoveel mogelijk moet vertellen om sowieso enige kans te maken om te mogen blijven.

Nu heeft de Nederlandse staat "essentiële belangen" (lees economische belangen) bij het in stand houden van een aantal repressieve regiems in de Derde Wereld. Samenwerking tussen de Nederlandse staat en de staat waarvoor de vluchteling op de vlucht is ligt dan ook voor de hand. Op deze wijze is de enorme aandacht van de BVD voor de gevluchte Koerden en andere mensen uit NAVO-partner Turkije te verklaren. "De BVD laadt, door haar contacten en informatie-uitwisseling met buitenlandse spionnen, de verdenking op zich andere geheime diensten behulpzaam te zijn met het in kaart brengen van de politieke tegenstander", aldus een conclusie in het boekje. Er kan mij niet genoeg onthuld worden.

De vluchteling achtervolgd, Fjodor Molenaar en het buro Jansen en Janssen. Uitgeverij: Ravijn, 8,50.

Terug