De Peueraar 10, juni 1991

Auteur: Pacific Werkgroep Nederland


2 juli 1991 - 25 jaar Franse kernproeven in de Pacific.

Frans-Polynesië bestaat uit 130 eilanden en atollen in een gebied zo groot als Europa. In 1842 werd Polynesië een Frans protectoraat en in 1880 een kolonie. Tegenwoordig is het een "Territoire d'Outre mer", een overzees gebiedsdeel. Tussen 1966 en 1974 werden boven Moruroa en Fangataufa 41 bovengrondse kernroeven uitgevoerd. De Polynesische politici maken zich vanaf het eerste moment ongerust over de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid. Voortdurend proberen Franse autoriteiten de ongerustheid weg te nemen door te stellen dat alle eventuele problemen opgelost kunnen worden, zodat elk risico uitgesloten is.

Tot vandaag de dag kunnen de Franse autoriteiten de vrees dat de radio-actieve neerslag wel degelijk problemen geeft niet wegnemen. Sinds 1966 is op laat van de autoriteiten de publicatie van statistieken over gezondheid en doodsoorzaken gestaakt. Toch zijn er volgens de Australische epidemioloog prof. Ruff aanwijzingen dat het aantal kankergevallen als gevolg van radio-actieve straling sterk toeneemt.

Frankrijk probeert dit te verdoezelen door die patiënten, in hoofdzaak lijdend aan leukemie en andere vormen van bloed- en beenmergkanker, voor behandeling zoveel mogelijk te verspreiden over militaire en burger ziekenhuizen in Frankrijk, Australië, Nieuw Zeeland en de VS.

Sinds 1974 vinden als gevolg van internationale druk, de kernproeven ondergronds plaats. Tot 1 januari 1991 zijn er 125 kernproeven gehouden. De zwaardere op Fangataufa omdat men vreest dat Moruroa grote scheuren zal gaan vertonen. Ook in 1991 zijn er al weer 2 ondergrondse kernproeven gehouden in Frans Polynesië. De bevolking van de Pacific wijst er zelf voortdurend op niet gediend te zijn van deze en andere militaire activiteiten.

In 1985 werd het verdrag voor een atoomvrije Zuid-Pacific, bekend onder de naam Rarotonga-verdrag, ondertekend door de jaarlijkse vergadering van het Zuid-Pacific Forum. Het verdrag bepaalt dat in de Zuid-Pacific (inclusief Polynesië) geen kernproeven gehouden mogen worden en geen afval mag worden gestort. Het Rarotonga-verdrag is een protest op het hoogste niveau tegen de Franse kernproeven. Een protest gericht aan dovemansoren. De Pacific Werkgroep Nederland wil op 2 juli een advertentie laten verschijnen in 1 of meerdere dagbladen.

Terug