De Peueraar 11/12, juli/augustus 1991

Auteur:


Hardere aanpak illegalen

De zoveelste hetze rond illegalen werd deze maand in het leven geroepen. Ditmaal was PVDA-er Kok de toonzetter en de media haakten er gretig op in. Kok pleitte ervoor dat de PVDA een krachtiger deportatie-beleid van illegale vreemdelingen zou ondersteunen en vroeg om de steun van "iedereen die de kwaliteit van onze samenleving, en de manier waarop wij met elkaar omgaan, een warm hart toedraagt". Met deze openlijk racistische motivatie van de heer Kok bleken CDA en VVD zeer in hun nopjes en ze hoopten dat hij de PVDA achter zich zou krijgen.

Hier bovenop kwam het rapport van hoofdcommissaris Nordholt die wist te melden dat Nederland zich moet voorbereiden op rassenrellen zoals die in Brussel en Parijs hebben plaatsgevonden. Zoals gewoonlijk staat dit soort stemmingmakerij niet los van de introductie van nieuwe maatregelen en wetgeving.

Voor het zomerreces moet er nog een nieuw regeringsbeleid door de Tweede Kamer worden gevoerd dat er op neer komt dat illegaal verblijf in Nederland zoveel mogelijk onmogelijk gemaakt moet worden. Illegalen moeten buiten gesloten worden van de collectieve voorzieningen door de koppeling van allerlei registratie-bestanden en uitbreiding van de gemeentelijke basis-administratie. Niet EG-onderdanen kunnen door deze maatregelen bijvoorbeeld alleen nog met tussenkomst van de vreemdelingenpolitie in aanmerking komen voor een sofi-nummer. Tevens zal de strafmaat voor werkgevers die illegalen in dienst hebben, worden verhoogd en het hulp bieden aan illegalen, nu nog een overtreding, zal worden beschouwd als een misdrijf met de daarbij behorende strafmaat: maximaal een jaar gevangenis of 100.000 gulden boete.

De vraag dient zich aan voor wie illegalen nu eigenlijk een probleem zijn. Voor de werkgevers niet, zij hebben aan illegalen goedkope arbeidskracht. Voor de sociale fondsen? Nee, zij ontvangen van werkgevers en koppelbazen premies in ruil voor slechts een ziektewet-verzekering. Voor de overheid? Nee, want zij ontvangt loonbelasting van "witte" werkgevers en koppelbazen over die illegalen die over een sofi-nummer beschikken. Zoals je ziet hebben alle partijen er baat bij, behalve de illegalen zelf die terecht zijn gekomen in een land waar razzia's aan de orde van de dag zijn, die in een onzekere en rechteloze situatie zijn belandt die ook wel wordt omschreven als de moderne slavernij. Moeten we de nieuwe flinksheid van de heer Kok beschouwen als een poging kiezers bij de Centrum Democraten weg te trekken, of moeten we zijn uitspraken naast enkele andere van hem zetten? Zoals bijvoorbeeld de hardere aanpak van werklozen. Als je dat doet lijkt het nieuwe beleid van Kok: Illegalen eruit, en werklozen in hun klote baantjes? Of moet van het beleid vooral een preventieve functie uitgaan: Weet wat je te wachten staat als je naar Nederland komt. Opgesloten, opgejaagd, uitgebuit en gedeporteerd?

Hoe tolerant Nederland nu al om gaat met migranten konden we deze maand ook lezen. In het Leidsch Dagblad van 15 juni werd melding gemaakt van de dreigende uitzetting van een Turks gezin dat al ruim twaalf jaar in Nederland woont, waarvan acht jaar in Leiden. Na jaren voor een Leids slopersbedrijf te hebben gewerkt vroeg A. Tiryaki een werkvergunning aan. De familie werd niet van enig economisch belang bevonden, en met de afwijzing stond gelijk de Leidse vreemdelingenpolitie op de stoep. Alle rechtsgangen zijn inmiddels zonder resultaat doorlopen en de familie zit nu ondergedoken omdat ze elk moment op het vliegtuig gezet kunnen worden.

We namen contact op met de raadsvrouw van de familie. Zij kon ons op dit moment niet veel meer vertellen omdat ze besloten hadden nog niet in de openbaarheid te treden. Voorlopige strategie is om via contacten bij politieke partijen en justitie te bewerkstelligen dat het gezin om humanitaire redenen kan blijven.

We zullen het nu hier dan ook bij laten. Mocht de situatie veranderen dan zullen we er uiteraard verdere aandacht aan besteden. Het zou goed zijn als er in linkse kringen eens wat meer gedacht zou worden over manieren om pressie uit te oefenen op de huidige beleidsontwikkelingen en mogelijkheden om concrete uitwijzingen tegen te houden te bedenken. De familie Tiryaki is niet de eerste en zal zeker niet de laatste zijn.

Om wat meer zicht te krijgen op de activiteiten van de Leidse vreemdelingenpolitie roepen we mensen op die hier meer van weten langs te komen of hun bevindingen op papier te zetten en op te sturen naar de redactie van De Peueraar. Graag erbij vermelden of je het geplaatst wil hebben of niet.

Terug