De Peueraar 13, september 1991

Auteur: Redactie


(redactioneel)

Prijsverhoging De Peueraar

Goed gemutst en nog steeds even strijdbaar begint De Peueraar aan haar tweede jaar. Niet geheel ontevreden kijken we terug op het vorige seizoen. Want hoewel nog steeds een heel klein blad blijkt De Peueraar toch wel enig bestaansrecht te hebben. Gezien de vaak positieve reacties van lezers hebben wij het idee in een behoefte te vervullen. In het najaar (november, december) hopen wij een evaluatie/discussie-avond te organiseren voor alle lezers en geïnteresseerden over de toekomst van het blad. Hierover later meer.

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat De Peueraar dit jaar duurder is geworden. Van 2,50 naar 3,50. Het is ons het afgelopen jaar duidelijk geworden dat De Peueraar gewoon voor die prijs niet te maken was. De losse verkoop en de abonnementsgelden waren bij lange na niet genoeg om de kosten te dekken. Er is dan ook aardig wat geld uit eigen zak in gestoken. Op zich is dat niet erg, De Peueraar is geen hobby maar een noodzaak in deze tijden van linkse versplintering en totale verrechtsing van de samenleving. Toch is dit geen goede basis om op door te gaan. En de dreiging van een verlaging van de uitkeringen en de studiebeursen werpt op die manier ook haar schaduw over De Peueraar. Kortom, de kosten van dit blad moeten beter verdeeld worden over de redactie en de lezers.

Er zijn op dit moment zo'n 55 abonnees, en de verkoop van losse nummers bedraagt ongeveer 45 per maand. Hoe is de prijs van De Peueraar nu samengesteld? Uitgaande van een blad van 32 pagina's, waarvan ongeveer een op de drie abonnees buiten Leiden woont (verzendkosten!):

Natuurlijk worden sommige kosten lager als er meer Peueraars verkocht werden, dus lezers jullie weten wat jullie te doen staat. Werf abonnees onder vrienden en kameraden. Natuurlijk niet alleen om financiële redenen. Allereerst gaat het ons (en jullie hopelijk) om een heropleving van (radicaal)-linkse discussies onder zoveel mogelijk mensen, in zoveel mogelijk organisaties. Dus, als je dit inderdaad ook belangrijk vindt reageer eens, schrijf een brief of werf een abonnee.

Groetjes van de redactie.

Terug