De Peueraar 13, september 1991

Auteur: De Invalshoek


Politiek infocentrum De Invalshoek

Hieronder geven we het praatje van een medewerkster van De Invalshoek weer. Het is een kleine terugblik op het reilen en zeilen van het Politiek Informatiecentrum van het afgelopen jaar.

De Invalshoek is een radicaal-links politiek informatiecentrum en bestaat sinds 1 mei 1990. In januari 1990 kwam een groepje mensen bijeen die de passiviteit van radicaal-links in Leiden wilde doorbreken en wat meer structuur in de linkse beweging wilde brengen. Er heerste zo een passiviteit omdat er geen plaats was waar de mensen samen konden komen en er was geen overleg tussen deze mensen. Hierdoor werd er in Leiden een tijd lang niet echt aan radicaal-linkse strijd gewerkt, kortom: er werd weinig gedaan om de huidige maatschappij fundamenteel te veranderen.

Wij willen dat relaties tussen mensen onderling, tussen mensen en dieren, en tussen mensen en natuur niet door macht beheerst worden. Binnen De Invalshoek zelf proberen we een gezamenlijk wereldbeeld te vormen door inhoudelijke vergaderingen over onderwerpen zoals seksisme, racisme en kapitalisme te houden. Op deze manier proberen we meer inhoud te geven aan begrippen als deze. Door zo dieper op deze onderwerpen in te gaan, merkten we ook hoe groot de invloed is die de maatschappij op ons doen en denken heeft.

Hierdoor proberen we onszelf, elkaar en de wereld om ons heen te veranderen in een richting die we het meest in overeenstemming met onze idealen vinden. Naar buiten toe proberen we samen te werken met andere groepen. Sommige samenwerkingen zijn helaas de mist in gegaan op grond van fundamentele meningsverschillen, bijvoorbeeld het werken op basis van gelijkwaardigheid. Een keer per maand houden we een thema-avond. Meestal hebben we dan een spreker die over een bepaald onderwerp vertelt en daarna is er gelegenheid tot discussie en het stellen van vragen. Zelf maken we dan altijd een knipselmap met informatie over het desbetreffende onderwerp. Doordat we zo intensief met de onderwerpen bezig zijn geweest, hebben we een hoop geleerd.

In het begin gingen de thema-avonden over losse onderwerpen, zoals over Indianen, vluchtelingen, internationale solidariteit en multinationals, maar de laatste tijd waren we ook bezig met een Europa 92-cyclus. Dat wil zeggen dat er allemaal onderwerpen aan bod kwamen die met de eenwording van Europa te maken hebben. Onderwerpen zoals uitzendwerk, bevolkingspolitiek en legitimatieplicht. Na de karavaan willen we ons bezig gaan houden met onder andere 500 jaar kolonialisme.

Ook zijn we in september 1990 begonnen met een maandblad, De Peueraar genaamd, dat vroeger de Nieuwsbrief heette. (Peueraar is overigens een oud scheldwoord voor een arme Leidenaar). Met dit blad willen we informatie geven over wat er op politiek gebied in de Leidse regio gebeurd. Het blad bestaat vooral uit informatie en discussiestukken. Daarnaast hebben we een heel archief vol met informatie over onderwerpen waar we ons mee bezig houden. Dit loopt van landen-informatie tot economie, cityvorming en feminisme. Ook hebben we meerdere jaargangen van linkse bladen, die mensen in kunnen zien. Iedere woensdagmiddag van 14.00 tot 18.00 uur is De Invalshoek open voor iedereen die informatie wil of gewoon eens een kijkje wil komen nemen.

In het pand van de Invalshoek zijn nog een aantal zelfstandige groepen werkzaam: de Werkgroep Dierenstrijd Leiden (WDL), vrouwengroep Sappho, anarchistische flikkergroep De natte droom en Voedselcoöperatie De Lachende Lazuli.

Sinds de oprichting is er binnen De Invalshoek een hoop veranderd. Eerst was er een groep mensen die op basis van politieke ideeën bij elkaar kwam. Er werden discussies gevoerd over grote onderwerpen zoals kapitalisme en patriarchaat om zo een gezamenlijk wereldbeeld op te bouwen. Er werd veel gepraat over verbreding en samenwerking met andere groepen, en over hoe het wereldbeeld uitgedragen kan worden. Doordat de mensen elkaar nog niet zo goed kenden, werd er niet veel over persoonlijke dingen gesproken. Er bleek een soort hiërarchie te ontstaan, omdat sommige mensen opkeken tegen anderen die meer ervaringen hadden of meer initiatieven namen. Daarom hebben we een discussie gevoerd over leiderschap. Op dit moment zijn zakelijke relaties gelukkig ook persoonlijke relaties geworden. Iedereen kent elkaar goed. Onze politieke ideeën proberen we daarmee ook in ons persoonlijke leven door te voeren. De Invalshoek is een belangrijk deel van ieders leven geworden!

Terug