De Peueraar 13, september 1991

Auteur: Eric Krebbers


Thema-avond stadsontwikkeling

Op 16 augustus organiseerde de Invalshoek een thema-avond over stadsontwikkeling en buurtstrijd in het Antoniusclubhuis. De avond stond in het kader van de stop Europa '92 karavaan, die toen in Leiden was. Een verslag van een van de organisatoren.

Zon 60 mensen waren er afgekomen op onze avond in het clubbuis. Voor wat betreft het aantal mensen hadden we het niet op die dure plek hoeven doen, maar ik heb sterk het vermoeden dat er veel minder mensen zouden zijn gekomen als het in onze eigen Invalshoek was geweest. De Koppenhinksteeg is nu eenmaal niet erg toegankelijk voor mensen die ons niet kennen of zich niet direct met radicaal-links verbonden voelen. Leuk dus, om toch zo'n 15-tal mensen die we niet kenden te hebben ontvangen op onze thema-avond. Jammer alleen dat geen van deze mensen ook maar een stuiver wilde bijdragen aan de hoge zaalhuur. Daar begin ik niet aan, zei een rijk uitziende vrouw. Veel bekenden waren gelukkig wel bereid een kleine bijdrage te geven.

Sloos en Barendse

Het was de bedoeling de ontwikkelingen op het gebied van de city-vorming te belichten vanuit twee invalshoeken. Enerzijds vanuit de dagelijkse strijd van buurtgroepen in Leiden. Anderzijds vanuit een radicaal-linkse visie die de samenhang met economische ontwikkelingen in heel Europa duidelijk zou maken. We hadden daartoe een vijftal sprekers uitgenodigd die elk hun eigen verhaal zouden vertellen, om vervolgens kort hierover te discussiëren. De heren Barendse en Sloos begonnen. De heren kondigden aan met een adviesbureau voor gedupeerde buurtbewoners te gaan beginnen. Veel Leidenaars zijn de dupe van nieuwe bouwprojecten die de gemeente aan de stad opdringt. Denk daarbij aan de stationsplannen en de Parmentierpanden. Naast dat bureau zijn ze nog steeds bezig met een zwartboek waarin zoveel mogelijk ervaringen van buurtbewoners met de gemeente zijn samengebracht. Dat boek willen de heren gebruiken om op den duur de gemeenteraad weg te krijgen. Deze gemeenteraad is volgens ben incompetent. De derde spreker, een buurtbewoner uit de wijk De Kooi, sloot zich bij daarbij aan.

De Bruin en Van Velzen

Hans de bruin, die na hen aan de beurt kwam, toonde in zijn verhaal aan dat het instellen van een andere gemeenteraad weinig zin heeft. De gemeente is volgens hem met handen en voeten gebonden aan de economische situatie in Europa. De gemeente is daarmee slechts de lokale uitvoerder van wat de hogere overheden en multinationals willen. Paul van Velzen sloot de rij af met het voorbeeld van de Italiaanse stad Bologna. Het rode gemeentebestuur van die stad heeft zich ondanks haar pogingen niet kunnen verzetten tegen deze Europese ontwikkelingen.

Geen discussie van betekenis

Na deze lezingen zou wat ons betreft de discussie losbranden. Er mochten ook vragen gesteld worden. Volgens mij was er sprake van een enorme tegenstelling in de verhalen van de sprekers. Enerzijds mochten we een pleidooi beluisteren voor een nieuwe gemeenteraad. Anderzijds stond daar het idee dat de gemeente überhaupt geen invloed heeft en dat alleen economische strijd wezenlijk iets zou kunnen veranderen.

Helaas, met name Sloos en Barendse bleven hun eigen verhaal opdreunen, zonder de tegenstelling ook maar in de gaten te hebben. Ze gingen zo op in hun eigen strijd, en werden zo sacherijnig van de in de zaal aanwezige PvdA-ers (op zich terecht), dat er van enige inhoudelijke discussie geen sprake was. Gevraagd maar hun mening over de visies van de andere sprekers antwoordden alle 5 de heren tenslotte dat de anderen best te begrijpen waren. Maar dat ze zelf hun taak elders vonden liggen. Niet echt een sprankelende discussie. Hoewel de reactie van De Bruin op het verhaal van Barendse dat de stad steeds lelijker wordt heel treffend was: "Het gaat niet om smaak, want die verschilt, maar om wie de beslissingen neemt, en dat zijn niet de inwoners van de stad." Misschien moeten we in deze schrale tijden allang blij zijn dat er 60 mensen op komen dagen op een politieke avond, waarop bovendien ook nog radicaal-linkse sprekers aan het woord komen.

Voor de mensen die er niet waren: er zijn nog knipselmappen te koop met daarin artikelen waarin de visies van de sprekers uitgebreid aan de orde komen, aangevuld met Leidse kranten-artikelen die de verhalen illustreren. Voor 5 gulden in De Invalshoek.

Terug