De Peueraar 13, september 1991

Auteur: Ellen de Waard


De BOA gaat door!

Het Leidsch Dagblad van 12 juli meldde dat de Leidse anti-apartheid en anti-racisme organisatie de BOA (Boycot Outspan Aktie) gestopt is met haar werkzaamheden. De redactie van De Peueraar heeft echter van de BOA een brief gekregen waarin dit ontkend wordt.

Al jaren heeft de BOA moeilijkheden met haar subsidiegever, de NCO (Nationale Commissie Voorlichting en Bewustwording Ontwikkelingssamenwerking). De NCO weigert sinds 1981 elk jaar opnieuw subsidie aan de BOA te verstrekken. Gelukkig werd elk jaar de NCO, via rechtszaken aangespannen door de BOA, teruggefloten en werd de subsidie alsnog verstrekt. Dit jaar echter heeft de Raad van State de NCO gelijk gegeven. In het Leidsch Dagblad van 12 juli stond als gevolg hiervan te lezen dat de BOA met onmiddellijke ingang opgeheven zou zijn. Dit is niet juist! Getuige de recente berichtgevingen in het Leidsch Dagblad over de BOA, en meer algemeen over de situatie in Zuid-Afrika, heeft het Leidsch Dagblad het niet zo hoog op met de anti-apartheidstrijd. In de rubriek Steeds van Roy Klopper van 4 juli wordt weer een erg naar stuk geschreven over Esau du Plessis, coördinator van de BOA. Hem wordt verweten dat hij telkens dwarsligt als hij beslissingen die ten nadele van de BOA door de gemeente en de NCO genomen worden niet pikt. Bovendien wordt hij ervan beschuldigd een hoop subsidie te ontvangen zonder er iets mee te doen. Op een hetzerige manier wordt gesuggereerd dat al het subsidiegeld opgaat aan de rechtszaken die de BOA aanspant. Dat een organisatie voor haar eigen belangen opkomt is blijkbaar heel vreemd in de ogen van het Leidsch Dagblad. Volgens Roy Klopper is de BOA alleen maar "zo'n clubje dat overal tegen is" en verliest ze haar hoofddoelstelling uit het oog. Roy Klopper geeft de NCO dan ook gelijk met de weigering. Zo vindt de NCO dat de BOA geen originele activiteiten ontplooit en dus teveel overlap heeft met andere anti-apartheidorganisaties in het land. Bovendien zou de BOA niet genoeg inspelen op de veranderende situatie in Zuid-Afrika.

De BOA zit echter niet stil. Naast de jaarlijkse fakkeltocht op 21 maart en de expositie Kunst tegen racisme organiseert ze sinds jaren zogenaamde stedenacties om de verbinding tussen de apartheid in Zuid-Afrika en het racisme hier in Nederland duidelijk te maken. De komende tijd zal de BOA zich hier nog intensiever mee bezighouden.

Een aantal specifieke punten wordt tijdens deze stedenacties belicht. Zo wordt er op gewezen dat racisme een belangrijke rol speelt in de huidige Noord-Zuid verhoudingen, ook binnen de ontwikkelingssamenwerking! Tevens is van belang te realiseren dat oorlogen die in de zogenaamde Derde Wereld gevoerd worden vaak Europese en andere Westerse belangen dienen, en gefinancierd worden met Europees geld en wapentuig. Ook voorziet de BOA een verdere achterstelling van de zogenaamde Derde Wereld nu de ontspanning tussen Oost- en West-Europa ingetreden is (voor zolang het duurt, gezien de instabiele situatie in enkele Oost-Europese landen). Zeker zal de Europese eenwording in 1992, Europa nog ontoegankelijker maken, zowel economisch, politiek als sociaal gezien, dan nu al het geval is. Denk hierbij aan vluchtelingen die er echt nauwelijks meer in komen. Verder wordt er in de stedenacties aandacht besteed aan kwesties als milieuvernietiging, en vrouwen-emancipatie en solidariteit.

Tot slot vindt de BOA dat ze wel degelijk inspeelt op de veranderende situatie in Zuid-Afrika. Zo organiseerde de BOA een aantal lezingen over de betekenis van de vrijlating van Nelson Mandela. Ze is echter niet onder de indruk van alle zogenaamde veranderingen, omdat een aantal daarvan alleen cosmetisch van aard is. Zwarten mogen in Zuid-Afrika nog steeds niet stemmen (als dat al wat uithaalt, maar dat is een ander verhaal) en de ontmanteling van sociale, economische en andere apartheid zal nog lang op zich laten wachten.

De BOA gaat dus door! Want zolang er nog apartheid daar en racisme hier voorkomt, is er veel werk te verzetten!

Terug