De Peueraar 13, september 1991

Auteur: Eric Krebbers


(boekrecensie)

Een streep in het zand

Het lijkt al weer uit ons gezamenlijk geheugen gewist. Gaat de tijd zo snel? De media hebben al weer nieuwe hypes. Russische staatsgreep, WAO en het nieuwe voetbalseizoen. Maar zo lang is het toch niet geleden, die Golfoorlog? Even werden we er weer aan herinnerd door de media, begin augustus, toen het precies een jaar geleden was dat Iraakse soldaten Koeweit bezetten. Zo'n eenjarige verjaardag is een eerste poging van de media het verleden te herschrijven. De geschiedenis moet immers altijd ten dienste van de heersende klasse geschreven worden. Bepaalde aspecten worden selectief vergeten, andere juist erg beklemtoond. Soms lees je ook regelrechte leugens. Met de Vietnam-oorlog is precies hetzelfde gebeurt. Door middel van desinformatiecampagnes die soms jaren duren weet de macht haar rol in het conflict te verdoezelen. De Amerikaanse schrijver Noam Chomsky heeft dit proces haarfijn ontrafeld. Met de Golfoorlog deed hij hetzelfde. Zijn analyses vind je ook terug in het eerste serieuze boek over deze oorlog dat in Nederland is verschenen.

Natuurlijk zijn ook bij Kooyker en andere commerciële boekhandels al werken over de oorlog verschenen. Het betreft dan verhalen over dappere generaals, domme militaire fouten, presidentiële adviseurs, enzovoorts. In feite maken deze boeken stuk voor stuk deel uit van het web van leugens dat over de oorlog en haar oorzaken en gevolgen gespannen wordt. Het is haast vanzelfsprekend dat je in Leiden bij Manifest moet zijn voor een serieuze, kritische studie over deze oorlog.

Het boek waar ik op doel heet dus "Een streep in het zand". Acht auteurs, samen het Anti-Militaristisch Onderzoekscollectief, schreven de in totaal tien bijdragen die samen dit boek vormen. Het conflict wordt van alle kanten belicht. De Iraakse Baäth-partij en het leger worden onder de loep genomen, maar ook het Nederlandse, het Europese en het VN-beleid. De rol van de media en Links Nederland staan ter discussie in aparte hoofdstukken, net als de voorgeschiedenis van het conflict en de economische aspecten ervan.

Erg verfrissend, zo'n anti-militaristische visie. Weer eens wat anders dan de pro-militaristische visies van de burgerlijke media.

Een streep in het zand, Amok. Uitgeverij: Ravijn, 25,00.

Terug