De Peueraar 14, oktober 1991

Auteur: Harry Westerink


(Dwarsligger)

Kijk en vergelijk

(Parodie van GroenLinks-quiz annex lidmaatschap-reclame)


Hoe Groen en Geel ergert u zich?

Rood van woede, aan handen en voeten gebonden, overgeleverd aan de willekeur van bazen en controleurs, mensenschuw en afgestompt, dat willen we allemaal niet zijn. Na deze test weet u hoe groen en geel u zich ergert. Na beantwoording van de vragen kunt u in de tabel uw score berekenen. Meteen daarna leest u wat deze score betekent.

Beantwoord de volgende vragen:

1. Het parlement moet:

2. De koppeling tussen de staat en het bedrijfsleven moet:

3. GroenLinks wil:

4. Wat vindt u van het gescheiden ophalen van huisvuil?

5. Het volgende kabinet:

6. Een krachtig milieubeleid is:

7. Het Nederlandse leger moet:

Bereken nu uw score. In de tabel kunt u opzoeken hoeveel punten u voor elk antwoord krijgt.

1. a=3 b=0 c=0 d=0

2. a=0 b=1 c=2 d=3

3. a=O b=3 c=2 d=1

4. a=0 b=3 c=3 d=0

5. a=3 b=3 c=3 d=3

6. a=0 b=0 c=0 d=0

7. a=0 b=3 c=2 d=3

Tel nu het aantal punten bij elkaar op.

0-5 punten: Tsja, omdat u nog niet zo goed kunt rekenen, heeft u zich nog nauwelijks groen en geel kunnen ergeren. Jammer! Het is daarom goed voor u om te weten dat u eigenlijk zonder het zelf te beseffen best wel een beetje boos bent op de parlementaire politiek in het algemeen en op het kabinet Kok/Lubbers in het bijzonder. U bent het type van de ingehouden woede, iemand die eerder zijn of haar nagels aan stukken zou bijten dan een vuist zou ballen en een klap zou uitdelen aan degenen die de touwtjes in handen hebben. Als u meer initiatief toont, dan zult u er verbaasd van staan hoe snel u uw eigen mening of wensen weet door te drukken. Doe dat niet alleen, maar zoek een actiegroep op. Natuurlijk geen politieke partij, want die moeten teveel op de achterban en het aantal te behalen stemmen letten. Wees niet al te eerlijk, en laat u meevoeren op de stroom van de tijdgeest. Opportunistisch? Ja, dan had u ook maar meer punten moeten scoren. Denk eraan dat het enige dat heden ten dage echt goed fout zit, het dragen van geitenwollensokken is. Als u onderstaande lidmaatschapsbon invult en opstuurt, ontvangt u het kennismakingspakket "De getergde burger".

5-15 punten: U valt in de categorie "ouderwetse Groen en Geler". U irriteert zich op een degelijke, verantwoorde en genuanceerde manier, met kennis van zaken en oog voor details. Als u eenmaal op volle toeren draait, dan loopt u behoorlijk snel warm aan. In de meeste gevallen reageert u wat onderkoeld, wat afstandelijk. Uw woede toont u vooral in de huiselijke kring of op uw werk, waarbij u zich wel eens uitleeft op echtgenoot of echtgenote, kinderen en collega's. Soms wordt u zelfs witheet van al dat gekonkel, al die hebzucht en al die nieuwe (s)linksheid in de politiek. U bent vaak kwaad, maar met mate en in overleg. Omdat u niet al te modern bent, zoekt u naar oude oplossingen voor nieuwe problemen. Dat blijkt nogal eens niet te werken. U heeft nog niet in de gaten dat de tijd van consensus, van rustig naar elkaar luisteren nu echt definitief voorbij is. U loopt helaas achter de feiten aan, en het zou beter zijn als u uw ergernis rechtstreekser en spontaner zou uiten en uw toch al nauwelijks in te tomen vulkanische uitbarstingen van razernij de vrije loop zou laten. Als u onderstaande lidmaatschapsbon invult en opstuurt, dan ontvangt u het doe-het-zelf-pakket "Theorie en praktijk van het aanvallen van personen in de bovenlaag van de samenleving". Veel succes!

15-18 punten: Tsjonge, u bent een opstandig heer/vrouwschap! U bent echt het neusje van de zalm, u behoort zonder meer tot de groep mensen die dag in dag uit niet alleen witheet, maar zelfs pimpelpaars rondlopen. U kookt voortdurend, u tiert en raast bij het aanschouwen van zoveel onrecht in de wereld. Jarenlang al neemt u deel aan buitenparlementaire activiteiten, zoals demonstraties, blokkades. aanslagen, en dergelijke. Iedere vorm van goedwillend en positief denken en handelen ten aanzien van de parlementaire politiek beantwoordt u met cynisch hoongelach. Als het mogelijk zou zijn, dan zou uw vertrouwen in de Westerse "democratie" tot diep onder nul zijn gedaald. Voor u staat in elk geval een ding vast: alles moet anders in de wereld, alles moet ondersteboven gegooid en door elkaar gehussebusseld worden. U erkent geen enkele autoriteit. U barst liever dan dat u buigt. Op alle terreinen van het leven probeert u naar anti-kapitalistische, anti-racistische, anti-seksistische en anti-specisistische alternatieven te zoeken. Meer en meer onttrekt u zich aan de wereld van uitbuiting en onderdrukking om u heen. U lijkt wel een gevallen engel. In deze bange dagen bent u het lichtend voorbeeld voor velen. Als u onderstaande lidmaatschapsbon invult, ontvangt u een doornen kroon, een ticket voor een enkele reis naar het paradijs, duizenden bloemen en zoenen, of een gouden handdruk naar keuze. Het slijk der aarde kust uw voeten, gij gezegende!

Bon

Lid worden van Groen en Geel? Of van Witheet? Of zelfs van Pimpelpaars? Vul de bon in en we sturen direct de nodige informatie.

Naam

Adres

Postcode

Plaats

wil ontvangen:

(aankruisen wat van toepassing is)

Opsturen naar: Groen en Geel, Koppenhinksteeg 2, 2312 HX Leiden.


(de geparodieerde quiz)

Hoe GroenLinks bent u?

Kleurrijk, vrij, zelfstandig, menslievend en creatief, oftewel groen en links, dat willen we allemaal wel zijn. Na deze test weet u hoe groen links u bent. Na de beantwoording van de vragen kunt u in de tabel uw score berekenen. Meteen daarna leest u wat deze score betekent.

Beantwoord de volgende vragen:

1. De WAO moet:

2. De koppeling moet:

3. GroenLinks wil:

4. Wat weet u van het gescheiden ophalen van huisvuil?

5. Het volgende kabinet:

6. Een krachtig milieubeleid is:

7. Het Nederlandse leger moet:

Bereken uw score. In de tabel kunt u opzoeken hoeveel punten u voor elk antwoord krijgt.

1. a=0 b=1 c=2 d=3

2. a=3 b=2 c=1 d=0

3. a=2 b=1 c=3 d=0

4. a=3 b=0 c=0 d=0

5. a=3 b=2 c=1 d=0

6. a=1 b=2 c=2 d=2

7. a=1 b=2 c=3 d=0

Tel nu het aantal punten bij elkaar op.

0-5 punten: tja, hoewel uw bedoelingen misschien niet altijd slecht zijn, bent u nog beslist niet groen of links te noemen. U valt in de categorie "aanstaande GroenLinkser" en moet nog een tijdje aan uzelf werken. Maar als u bedenkt dat u niet de enige bent, helpt dat misschien een beetje. Trouwens bedenken dat u niet de enige bent, is in het algemeen een training die u hard nodig heeft. Als u onderstaande lidmaatschapsbon invult en opstuurt, is het goede begin al gemaakt!

5-15 punten: U valt in de categorie "ouderwetse GroenLinkser", waarschijnlijk komt u uit een van de ouder bloedgroepen. Uw gevoel voor humor zou nog wat verder ontwikkeld kunnen worden. waarschijnlijk heeft u zich nogal aan deze test geërgerd. Lees dit krantje nog eens door en probeer de test dn nog een keer te maken, misschien gaat het dan wat beter. Toch bent u al een aardig eind op weg. Als u onderstaande bon invult, is het einde al bijna in zicht.

15-20 punten: U valt in de categorie "moderne GroenLinkser". U bent, kleurrijk, vrij, zelfstandig, menslievend en creatief. Wat u nog nodig heeft is een groep geestverwanten. Als u de lidmaatschapsbon op deze pagina invult, is dat probleem ook weer opgelost.

Bon

Lid worden van GroenLinks?

Vul de bon in en we sturen direct de nodig informatie.

Naam

Adres

Postcode

Plaats

wil lid worden van GroenLinks

Opsturen naar GroenLinks, postbus 700, 1000 AS Amsterdam

Terug