De Peueraar 14, oktober 1991

Auteur: Ellen de Waard


Actiedag tegen vrouwenhandel

Voor dit artikel is de landelijke oproep voor 25 november, de internationale protestdag tegen seksueel geweld tegen vrouwen, gebruikt. De redactie heeft wat aanvullingen toegevoegd.

Vrouwenhandel

Vrouwenhandel is een van de moderne vormen van slavernij en is een zeer sekse-specifieke vorm van geweld. Het gaat om seksueel en economisch misbruik in een afhankelijke situatie. Vrouwenhandel is het onder valse voorwendselen naar Nederland halen van vrouwen uit met name Derde Wereld-landen. In Nederland worden zij gedwongen om bijvoorbeeld in de prostitutie te werken. Maar vrouwenhandel is niet alleen de handel ten bate van de prostitutie. Vrouwenhandel is ook handel ten bate van andere arbeidssectoren, zoals de handel in dienstmeisjes. Vrouwen worden eveneens verhandeld als huwelijkspartners. Bureau's die bemiddelen tussen vrouwen uit Derde Wereld-landen en westerse mannen floreren in Duitsland, Japan, Nederland en vele andere landen. Misleiding en uitbuiting van vrouwen en ronduit racistische praktijken vormen de kern van zulke malafide post-order huwelijken.

Ook is er sprake van vrouwenhandel wanneer een vrouw in haar eigen land als prostituee werkzaam is geweest en onder valse voorwendselen (bijvoorbeeld "in een Nederlands bordeel zul je veel meer geld verdienen onder betere omstandigheden", terwijl zij in werkelijkheid in miserabele omstandigheden onder dwang en uitbuiting komt te werken) naar het westen, verhandeld wordt. Het is van belang hierbij te benadrukken dat natuurlijk niet alle buitenlandse vrouwen die hier als prostituee of dienstmeisje werken, slachtoffers van vrouwenhandel zijn.

Handel: de markt van vraag en aanbod

Een zeer belangrijk aspect van de handel in vrouwen is het financiële voordeel voor de handelaren. De vraag naar buitenlandse vrouwen word gecreëerd door een seksistische en racistische beeldvorming. Bijvoorbeeld in de meeste sex-advertenties voor buitenlandse vrouwen zijn "exotisch" en "slaafs" kernbegrippen. "Exotisch" wekt nieuwsgierigheid en verwachtingen. "Slaafs" belooft onderdanigheid. Onder invloed van het sex-toerisme naar landen als Thailand en de Filippijnen is in West-Europa de vraag naar buitenlandse vrouwen gestimuleerd. Het ronselen van vrouwen uit de Derde Wereld-landen is helaas niet moeilijk. In deze landen van herkomst (Colombia, Dominicaanse republiek, Chili, Ghana, Indonesië, Thailand, Filippijnen) is de economische en politieke situatie in het algeneen genomen kwetsbaar en onstabiel. Sinds het kolonialisme zijn deze landen afhankelijk gemaakt van westerse landen. De slechte en snel verslechterende situatie in Derde Wereld-landen zijn onder andere een gevolg van de zich opstapelende schulden. Schulden van arme landen aan rijke landen, omdat rijke landen hen via de Wereldbank en het IMF allerlei kostbare "ontwikkelingsstrategieën" opdringen. Er wordt alleen geld geleend (in plaats van teruggegeven) aan arme landen wanneer betreffend land doet wat het IMF of de Wereldbank van hen eisen. Dat wil zeggen dat de bevolking hard moet werken, terwijl hetgeen zij hiermee verdienen naar het Westen stroomt. Van het geleende geld (waarover veel rente komt) worden vaak onzinnige projecten gefinancierd, waar enkel een elite van profiteert. Het is begrijpelijk, ja zelfs vanzelfsprekend, om weg te willen trekken uit een land waar de lonen zeer laag zijn, de gemaakte winsten wegvloeien naar het Westen, en (vakbonds)organisaties verboden zijn; om te overleven en om elders geld te verdienen voor je familie. Door deze situatie is het ronselen van vrouwen als handelswaar niet moeilijk. Migratie is een strategie van vrouwen om hun eigen situatie te ontvluchten en te verbeteren.

Vrouwenhandel is een schending van het recht van vrouwen om te beschikken over haar eigen lichaam en leven.

Vrouwenhandel is een schending van de rechten van de mens.

Vrouwenhandel is geen marginaal verschijnsel. Het vindt systematisch plaats, verspreid over heel Nederland, verspreid over de hele wereld. Jaarlijks worden er naar schatting honderden vrouwen door handelaren naar Nederland gehaald. Veel vrouwen hebben geen zelfstandige verblijfsvergunning en zijn volkomen afhankelijk van hun handelaren. Wanneer zij getrouwd zijn met een Nederlander hebben zij de eerste drie jaar van hun huwelijk geen zelfstandige verblijfsvergunning. Dus als zij binnen 3 jaar hun man verlaten, moeten zij terug naar het land van herkomst of illegaal in Nederland verblijven. Vrouwenhandel is een vorm van geweld die in onze eigen omgeving plaatsvindt. Het is van belang dat wij elkaar over vrouwenhandel informeren, wij solidair met elkaar zijn en slachtoffers van vrouwenhandel helpen uit de onderdrukkende situatie te komen, wij de Nederlandse overheid aanvallen op hun restrictieve vreemdelingenbeleid en slap vervolgingsbeleid tegen handelaren, wij regering en bedrijven schade toebrengen omdat zij mensen, met name in Derde Wereld-landen uitbuiten ten behoeve van hun eigen belangen en de westerse economie.

Om hier wat mee te doen worden door het hele land acties voorbereid, die op 25 november plaats vinden.

Waarom 25 november?

Op 25 november 1960 bezochten 3 vrouwen in de Dominicaanse Republiek hun mannen die in de gevangenis zaten. Zij zijn toen gegijzeld, verkracht en vermoord. Naar aanleiding van deze afschuwelijke misdaad werd in 1981, tijdens een feministische bijeenkomst in Bogota (Colombia), 25 november uitgeroepen tot internationale protestdag tegen geweld tegen vrouwen. Sinds 1981 worden in Latijns-Amerikaanse landen ieder jaar protestacties en -bijeenkomsten georganiseerd door vrouwen-organisaties. In 1988 werd door de regeringsonafhankelijke Filippijnse vrouwenorganisatie GABRIELA dit initiatief over genomen. In Duitsland werden in 1988 in verschillende steden acties gehouden tegen vrouwenhandel en sekstoerisme, op 25 november. Dit jaar is tijdens de landelijke autonome vrouwenweek in Heemstede besloten om vrouwenhandel te kiezen als thema op 25 november in Nederland.

Leiden en Den Haag

Vrouwen uit Leiden zijn samen met vrouwen uit Den Haag bezig met voorbereidingen hier in deze regio. Hoe de actiedag eruit gaat zien weten we nog niet. Wil je daarover meedenken en meehelpen met het realiseren van de plannen? Neem contact op met vrouwen uit de vrouwengroep Sappho in De Invalshoek of kom naar het vrouwencafé, dinsdag om de twee weken: Lammermarkt 46a in Leiden. Wil je aan de actie meedoen? Volg dan de info in De Peueraar.

Terug