De Peueraar 14, oktober 1991

Auteur:


Stichting PADA

Afgelopen april werd in Leiden een nieuwe groep opgericht: stichting PADA (Organisation for Peace and Appropriate Development for the horn of Africa).

De afgelopen periode hebben ze zich vooral bezig gehouden met het zichzelf bekendmaken via een folder, een boekje en vele brieven. In het boekje "De noodzaak van een nieuwe benadering van de voortgaande tragedie in de Hoorn van Africa", dat ze in juli 91 uitgaven verklaren ze zichzelf als volgt: "De problemen in de Hoorn van Afrika (Soedan, Ethiopië, Somalië en Djibouti) blijven zich opstapelen. Deze problemen, zoals interne en externe conflicten, chronische armoede, hongersnood en een grote stroom vluchtelingen, nemen niet alleen toe, maar hebben helaas ook een permanent karakter aangenomen. Dit baart vele mensen zorgen en het besef groeit dat het hoog tijd is om te zoeken naar de grondoorzaken van de problemen en naar geschikte, aangepaste oplossingen. Er moet aan vrede en structurele ontwikkeling gewerkt worden, waardoor er een collectieve self-reliance opgebouwd zou kunnen worden in het gebied. Het is daarom noodzakelijk dat er een organisatie opgericht wordt die zich bezig houdt met de vraagstukken in de regio. Deze organisatie zou zich zowel op de onmiddellijke behoeften van de mensen moeten richten, als ook op de oplossingen op lange termijn."

Stichting PADA analyseert dat de oorzaken van de problemen in de Hoorn van Afrika vooral te maken hebben met de socio-economische en regionale ongelijkheid, de weinig structurele ontwikkelingshulp, het feit dat wat met de ene hand gegeven wordt met de andere weer wordt terug gepakt doordat ontwikkelingshulp vaak te veel wordt bepaald door de politieke en economische belangen van het donorland, en bijvoorbeeld de export van wapens door de USSR, VS en Europa.

De activiteiten van PADA strekken zich uit over drie terreinen.

PADA organiseert op 8 november haar eerste avond waar verschillende mensen over de situatie in de Hoorn van Afrika zullen spreken.

PADA, postbus 875, 2300 AW Leiden, 071-210370

Het boekje, dat zeker de moeite waard is, kun je bestellen door 5 gulden over te maken op giro 3162124 en als je de activiteiten van PADA financieel wilt steunen kun je een hoger bedrag overmaken!

Terug