De Peueraar 14, oktober 1991

Auteur:


Schuldenkrant van de WereldWinkels

De jaarlijkse honger-hoeft-niet week staat weer voor de deur. Ook in de Leidse regio zullen weer de nodige initiatieven ontplooid worden, zoals je in de agenda kunt lezen. Er is dit jaar ook weer de "schuldenkrant", gemaakt door de WereldWinkels uit de regio Leiden. De krant is dit jaar aanmerkelijk dikker dan het eerste exemplaar dat vorig jaar gepubliceerd werd. De honger-hoeft-niet week is al een jaarlijkse traditie, waarmee ruim 40 landbouw-, milieu-, Derde Wereld-, vrouwen-, en kerkelijke organisaties een breed publiek willen informeren over de wereld-voedsel problematiek. Tevens willen deze groepen het beleid van bedrijven en overheid beïnvloeden.

De schuldenkrant, dus. Ik heb het idee dat deze krant een aardig beeld geeft van de breedte van het maatschappelijk verzet tegen het financieel leegzuigen van het Zuiden. Allerlei visies op dit probleem zijn vertegenwoordigd. Aan het woord komen: bankmanagers, spaarders, CDA en GroenLinks Voorschoten, Christenen, 'n universitair medewerker, wereldwinkeliers en natuurlijk de redactie, bestaande uit bekende en doorgewinterde activisten uit de regio. De gepresenteerde oplossingen lopen uiteen van geen tot een op de bijbel geïnspireerd jubeljaar, waarbij mensen begeesterd door de bijbel en god's toorn elkaar hun schulden kwijtschelden. Ook vind je er veel informatie in over alternatieve banken en manieren van sparen, en zelfs, heel klein, een gedichtje op de voorpagina.

Een idee van De Peueraar: alle lezers van dit blad gaan bij de WerelWinkel een Krant halen en schrijven vervolgens hun mening op papier en sturen die naar De Peueraar. Dat wordt dan het begin van een bloeiende en maanden durende inhoudelijke discussie over schulden, kapitalisme, persoonlijke verantwoordelijkheid, individueel verzet, rente als jatten, enzovoorts. Het krantje geeft aanleiding genoeg, me dunkt.

Motto: een Peueraar-lezer is een toonbeeld van politieke activiteit.

Terug