De Peueraar 14, oktober 1991

Auteur: Harry Schoch


(ingezonden)

Verkeersplatform: een uitnodiging

Beste mensen. Bij deze weer eens een oproep voor een bijeenkomst op maandag 7 oktober, om 20.00 uur, in Buurthuis Dijk 33 aan de Apothekersdijk 33. Want links en rechts hoor en zie ik ideeën over autoluw maken van stukken (binnen)stad. Om er enige te noemen:

De ENFB is al geruime tijdbezig met fietsvoorzieningen en fietspadennetwerken (voorbeeld Delft). Zij sprak ook met verkeerswethouder Walenkamp.

Dhr. Barendse (architect, Club boze buurtverenigingen) sprak met bewoners en winkeliers van de Breestraat over openbaar vervoer. Er bleek best interesse te zijn voor openbaar vervoer, mits goed! Barendse zal zijn ideeën daarover inbrengen op 7 oktober.

Milieudefensie Landelijk wil overal initiatieven en acties ondersteunen, die stukken (binnen)stad autovrij of autoluw willen maken.

Een student van de Verkeershogeschool liep voor de ENFB stage bij Verkeer op het Stadsbouwhuis. Het onderzoek daaruit geeft mede grond voor beter gebruik van onze schaarse ruimte.

Zeker 4O procent van de autoritten is kort en kan met de fiets in 10 tot 15 minuten. Maar ook binnen de gemeente groeit de interesse en er zijn genoeg goede ideeën. Maar ze moeten bijeen worden gebracht. Daarvoor is dus 7 oktober. Tot dan, 20.OO uur, Apothekersdijk 33 Leiden.

(Iets ingekort door de redactie.)

Terug