De Peueraar 14, oktober 1991

Auteur:


Stakingen en manifestatie tegen WAO-plannen

De vruchten van het PvdA-beleid heeft ook in Leiden tot acties geleid. Met name vanuit de ambtenarenbond AbvaKabo is er flink aan getrokken. Dinsdag 24 september legden de reinigingsdienst en de directie Civiele Werken de zaak plat uit protest tegen de WAO-maatregelen. Diezelfde dag werd er door de AbvaKabo, de CFO en het ambtenarencentrum, tussen 12.30 uur en 13.30 uur een manifestatie gehouden op het Leidse Stadhuisplein die door enkele honderden mensen bezocht werd.

Op deze manifestatie kondigde de Leidse afdeling van de PvdA aan het landelijke PvdA-congres van een resolutie te voorzien die de huidige plannen ten aanzien van de WAO zal afkeuren. X. den Uyl bracht een steunbetuiging van de bondsraad van de AbvaKabo over aan de actievoerders. C. Vergeer van de SP verklaarde zich solidair met de acties en M. Ames, een gehandicapt studente, richtte de aandacht erop dat de regeringsplannen ten aanzien van de AAW ondergesneeuwd dreigen te raken.

Donderdag 26 september staakten de NZH chauffeurs in de wel erg vroege ochtenduren, namelijk tot 07.00 uur.

Terug