De Peueraar 14, oktober 1991

Auteur: Stichting Opstand


Oproep

Onlangs is een handtekeningen-campagne gestart ter ondersteuning van de strijd ter erkenning van de democratische rechten van illegale arbeiders.

De campagne is een initiatief van het KIA en het SKIKA. KIA staat voor Komitee Illegale Arbeiders. Dit comité is actief in Den Haag en organiseert arbeiders, werkzaam in de glastuinbouw van met name het Westland. SKIKA is het arbeiderscomité actief in de confectie-industrie van Amsterdam.

Doel van de handtekeningen-campagne is om politiek Den Haag te wijzen op de brede ondersteuning vanuit de Nederlandse samenleving voor erkenning van rechten van illegale werkers. Het ligt in de bedoeling om gedurende twee maanden actief met de lijsten te werken. De verzamelde handtekeningen zullen worden aangeboden aan de regering Lubbers/Kok. Deze aanbieding zal gepaard gaan met een demonstratie. Wanneer dit staat te gebeuren zal binnenkort bekend worden

De vraag is of jullie met de lijsten willen werken. Door bijvoorbeeld onder vrienden en kennissen handtekeningen te verzamelen, de straat op te gaan, of binnen je organisatie met de lijsten rond te gaan. Voor meer informatie kun je terecht bij Stichting Opstand, 020-6649395 of 020-942235.

Terug