De Peueraar 15, november 1991

Auteur:


Actie tegen McDonald's, een persverklaring

Onderstaande persverklaring ontving De Peueraar van enige activisten die er kennelijk van overtuigd zijn dat de daad bij het woord gevoegd dient te worden en omgekeerd. We plaatsen hun verklaring in zijn geheel. Ook omdat de commerciële pers in al haar objectiviteit van mening is dat er aan mensen die aan het onrecht in de wereld op een zelfbepaalde manier wat willen veranderen geen aandacht moet worden besteed.

Persverklaring, 15 oktober, actie bij McDonalds en banken, Zoetermeer.

De nacht van 15 op 16 oktober. Voorwaar een symbolische nacht. Op l5 oktober startte in Bangkok (Thailand) de jaarvergadering van het Internationale Monetaire Fonds (IMF) en de Wereldbank. Op 16 oktober is het Wereldvoedseldag, een dag die daarom ook al jaren de dag is van de Internationale Anti-McDonald's Campagne. Beide gebeurtenissen zorgen jaarlijks weer voor een enorme hoeveelheid acties tegen multinationals, banken en andere financiële instellingen. Het is niet voor niets "Honger hoeft niet!"-week. Graag willen wij daar ons steentje aan bijdragen. Daarom hebben wij vannacht de sloten dichtgelijmd bij, leuzen geschilderd op en tientallen vrolijke verfballen gegooid tegen de McDonald's en diverse banken in het centrum van Zoetermeer. Waarom?

McDonald's is bijvoorbeeld geen vriendelijk, gezellig en lekker restaurantje waar kinderen zo graag komen McDonald's is een van de grootste voedselmultinationals ter wereld. Zij zorgt ervoor dat er per jaar meer dan 124 miljoen ton plantaardig voedsel verloren gaat omdat zij dat aan runderen te eten geeft. Dat voedsel komt uit de zogenaamde Derde Wereld-landen. McDonald's is daarom medeverantwoordelijk voor de steeds groter wordende honger in de zogenaamde Derde Wereld. Zij stelt eigen winst en Westerse consumptiegoederen boven het beëindigen van de ellende van tweederde van de mensheid. De overige argumenten tegen McDonald's zijn ook nog steeds dezelfde. Maar ja, zolang McDonald's weigert openheid te geven in haar administratie. Voor de duidelijkheid:

2. Het voedsel van Junkfood-giganten is ronduit slecht. Er zitten veel kunstmatige toevoegingen in die leiden tot paranoïde en agressief gedrag. Vooral jonge kinderen zijn hier gevoelig voor. Zij leren zo al vroeg in plastic te leven.

3. McDonald's blijft een gigantische berg afval produceren. De wegwerp-verpakkingen, asbakjes en bekers zijn niet echt bevorderlijk voor het groene imago dat grote bedrijven als McDonald's zich aan willen meten. Het milieu is in.

4. McDonald's voert een slecht personeelsbeleid. Het liefst worden werknemers van onder de 18 jaar aangetrokken die slechts een paar uur per week werken. Zo vallen ze niet in de horeca-CAO en kunnen dus zwaar onderbetaald worden.

5. McDonald's is verantwoordelijk voor een onvoorstelbare hoeveelheid dierenleed. Voordat de koeien en kippen als vette hap op uw plastic bordje gegooid worden hebben de dieren al heel wat lijden achter de rug. Stress, ademhalingsmoeilijkheden en maagzweren. Eet smakelijk!

Kortom: McDonald's is verantwoordelijk voor een grove uitbuiting en vernietiging van mens, dier en natuur. Het grote geld interesseert haar meer dan het welzijn van miljoenen dieren en mensen. Als blijkt dat de laatste boom is omgekapt, de laatste vogel niet meer vliegt, als blijkt dat plastic ons geen geluk kan geven, dan zal blijken dat we geld niet kunnen eten!

IMF en banken

Het IMF en de Wereldbank zijn 2 van de grootste, machtigste en oncontroleerbaarste instituten op deze aarde. Hun eigen doel omschrijven ze als het verhogen van de levensstandaard in ontwikkelingslanden, als het brengen van vrede en welvaart voor iedereen. Wij zien echter na bijna 50 jaar na oprichting van de 2, meer mensen creperen en sterven van de honger dan op enig ander moment in de geschiedenis van de mensheid. Meer dan 50.000 per dag! Op het journaal horen we dat het weer ging om een "mislukte oogst" of om te "weinig regenval". Wij denken echter dat honger, armoede en ellende geen natuurrampen zijn. Zij worden gemaakt en bewust in stand gehouden.

Tussen Noord en Zuid bestaat een (door het kolonialisme gemaakte en door het neo-kolonialisme in stand gehouden) kloof. Het is nu de taak van IMF en Wereldbank om de kloof in stand te houden. Een taak die ze sinds de Tweede Wereldoorlog met buitengewoon veel plezier en efficiëntie uitvoert. Een goede zaak voor de Westerse elites omdat die kloof met hun superwinsten en daarmee hun macht samenhangt. Zo geeft het IMF bijvoorbeeld alleen maar steun aan de zogenaamde Derde Wereld-landen als de staten een aantal maatregelen nemen. Deze voorwaarden zijn stuk voor stuk gericht op het in stand houden van de afhankelijkheidspositie van die landen en leidt bij de volken van die landen tot nog meer armoede en honger. De winsten van de Westerse multinationals zijn echter veilig.

Per jaar vindt er op deze manier een netto geldstroom plaats van Zuid naar Noord. En dit terwijl de schuld van de zogenaamde Derde Wereld aan alleen al de Nederlandse banken meer dan 12.000.000.000 gulden bedragen. Daarnaast leiden de IMF-voorwaarden tot een onherstelbare vernietiging van de natuur (denk aan de regenwouden). Dus: De situatie in de zogenaamde Derde Wereld is niet los te zien van de orde in het 'rijke' Westen. Het zijn de machts- en arbeidsverdelingen hier die leiden tot uitbuiting en onderdrukking daar.

IMF en banken zijn niets anders dan instrumenten om het kapitalistische wereldsysteem haar winsten veilig te laten stellen. Overal ter wereld worden levens kapot gemaakt om wille van het geld. Hier en in de zogenaamde Derde Wereld.

Vannacht hebben we actie gevoerd omdat we het zat zijn krachteloos toe te zien hoe de aarde aan deze geld- en machtswaanzin ten onder aan het gaan is. Zo'n Europese eenwording van het kapitaal is slechts een uitstel van executie. Honger armoede en ellende zijn geen natuurrampen, het zijn de voorwaarden en tevens de gevolgen van de "nieuwe wereldorde" van de heer Bush. Een racistische en seksistische orde die slechts ten goede komt aan een handjevol witte mannen in het Noorden. Wij weigeren het normaal te vinden dat de 'welvaart' van ons blijft drijven op de grenzeloze exploitatie van de rest van de wereld. Wij weigeren het normaal te vinden dat er al 500 jaar onderdrukking en uitzuiging plaatsvindt omdat Columbus toevallig op een ander continent stuitte dan gepland (????, De Peueraar). Wat een 'ontdekking'. Wij weigeren nog langer symptoombestrijding te aanvaarden en zullen doorgaan de wortels van het probleem aan te pakken. Het Westerse kapitaal. Saluta!

Terug