De Peueraar 15, november 1991

Auteur: Een Morsweg-bewoonster


Kraken op de Morsweg

De Peueraar houdt je graag op de hoogte van recente ontwikkelingen op het gebied van kraken in de Leidse regio. Hieronder de nieuwe stand van zaken op de Morsweg.

Na de laatste dreiging (1 oktober) van afbraak van de Morsweg is er het een en ander veranderd. De eerste drie huizen, nummer 304 tot en met 308, van het rijtje zijn inderdaad afgebroken. Voor het daarop volgende huis hebben een aantal vorige bewoonsters van het afgebrande Witte Singel-pand een contract gekregen.

De Morsweg wordt door veel verschillende mensen bewoond, met verschillende en sterk van elkaar afwijkende ideeën. Dit bevordert het onderlinge contact niet erg. Door middel van een kortgeleden en in de toekomst misschien vaker gehouden straatoverleg wordt geprobeerd hier verandering in te brengen.

Hoe het verder zal gaan met de Morsweg is onduidelijk. Over de onteigeningsprocedure van nummer 332 is alleen bekend dat deze in juli 1991 is gestart. Er is ook geen sprake meer van de komst van de bedrijven Wernink Beton of het Motorhuis. Of er al andere gegadigde bedrijven zijn is niet bekend. Er zijn in ieder geval nog geen bouwplannen voor ingediend. Dus de Morsweg blijft! (voorlopig).

Terug