De Peueraar 15, november 1991

Auteur: Werkgroep Manifestatie van América Latina


Manifestatie Indianen in Latijns-Amerika

Op zaterdag 19 oktober vond er in het Leidse Volkshuis van 14.00 tot 24.00 uur de manifestatie "Indianen in Latijns-Amerika" plaats. De manifestatie, georganiseerd door de Leidse Stichting América Latina, was bedoeld als afsluiting van de in de week van 14 tot en met 19 oktober gehouden collecte ten behoeve van het Indiaanse documentatiecentrum "Chillkatun Ruka" in de hoofdstad van Chili, Santiago. Bovendien luidde de manifestatie de alternatieve herdenking in van het in 1992 op stapel staande Columbusjaar.

De manifestatie was voor Leidse begrippen breed opgezet. Sinds betrekkelijk lange tijd was er weer eens via een publiekelijke activiteit in Leiden aandacht voor Zuid- en Midden-Amerika. Naast een programma in de grote zaal van het Volkshuis (waaronder een informatiemarkt, muziek dans, (dia-)lezingen, en dergelijke) kende de manifestatie ook een kinderactiviteitenprogramma (met poppenkast, schminken, kleuren, scheuren en plakken, het werd druk bezocht) en een doorlopend programma van videofilms, beiden in aangrenzende zalen. Op die manier kwamen de mooie ruimten van het Volkshuis goed tot hun recht. Het begeleidende programmaboekje gaf in een inleiding weer wat de achtergronden van de manifestatie waren:

"Stichting América Latina wil met deze manifestatie op 19 oktober 1991 aandacht schenken aan het verhaal van de inheemse bevolking van Amerika, in het bijzonder aan de Indianen van Zuid- en Midden-Amerika. De Europese, de Westerse kant van het verhaal, het verhaal dat we kennen uit de schoolboeken en van de massamedia, is al veel te lang opgedreund en in de hoofden van de mensen geplant. Het is nu, in 1991 en volgende jaren, tijd voor de schaduwzijde van de Westerse "succes-story". Het is meer dan ooit nodig om de achterkant van de zogenaamde Westerse beschaving en ontwikkeling te tonen. Die achterkant, uit ons collectieve Westerse bewustzijn verdrongen, is een hel voor tweederde van de wereldbevolking, met name levend in de 3 continenten Latijns-Amerika, Afrika en Azië. Deze continenten, ook wel de "Derde Wereld" of het Zuiden genoemd, stonden en staan ook nu nog in dienst van de overtollige consumptie en verspilling van de Westerse wereld, dat wil zeggen de Verenigde Staten, Europa en Japan. Dat zijn precies dezelfde landen die in 1992 een feestje willen gaan bouwen."

De manifestatie was voor de organisatie (en hopelijk ook voor de bezoekers) een groot succes. In een mum van tijd werd er een interessant programma voorbereid dat op de dag zelf ook in zijn geheel doorgang kon vinden. Het aantal bezoekers lag op ongeveer 250, een mooi aantal in een tijd van afnemende belangstelling voor de "Derde Wereld". Al met al een prima start van alternatieve activiteiten met betrekking tot de herdenking van 1492-1992 in de Leidse regio.

Terug