De Peueraar 16, december 1991

Auteur: Harry Schoch


(ingezonden)

Leids verkeer(d) of Leids goed?

De komende tijd zal blijken hoe serieus Leiden de "autoluw"-ideeën neemt. Want autoluw, dat van de 3 begrippen "autoluw", "autoarm" en "autovrij", het vaakst wordt gebruikt, is een rekbaar begrip...

De vraag is, hoe ver een ieder met haar of zijn ideeën gaat. Zo is 1 of 2 straten autovrij maken nog gemakkelijk. Vaak wordt dan het probleem gewoon opgeschoven naar andere wijken of er worden gewoon parkeergarages bijgebouwd.

Voor een echte verandering van mentaliteit is meer nodig. Velen kunnen uit die auto stappen, maar willen het niet. Als mij gezegd wordt: "Dat hoor jij niet uit te maken", zet ik daar tegenover dat de vrijheid van een groep is te groot geworden en gaat ten koste van ieders licht, lucht, veiligheid, ruimte en gezondheid. En ik respecteer degenen die echt niet zonder auto kunnen!

(Veel) minder auto's in de stad kan iedereen ten goede komen en ook de "economie" blijkt er, na soms even een teruggang (Groningen), niet onder te lijden (Al is onze economie in mijn ogen belachelijk opgeblazen door altijd maar groei!).

Aken werkt met tijdelijke parkeerplaatsen aan de randen met beter openbaar vervoer. En dat is wat Leiden ook kan en moet doen, Leiden met al die smalle straten en stegen is ideaal voor snelle doorsteekjes te voet en met de fiets. Er is net een notitie uit van wethouder Walenkamp. Die wil wel een aanzet geven tot minder auto's in de stad en de fiets meer kans geven. Maar wat ik mis is bijvoorbeeld echt duidelijke uitspraken over openbaar vervoer. Dat het krankzinnig is, dat zo'n NZH moet inkrimpen en het openbaar vervoer alleen maar duurder wordt. Leiden moet, met andere gemeenten, bij de Kamers aan de bel trekken! Overigens staat er wel een interessante enquête in die notitie!

Het onderwerp leeft wel: op 28 november vond er een gesprek plaats tussen binnenstadcomités, op 2 december is er weer een vergadering van de Verkeersgroep (ENFB, Milieudefensie, Voetgangersvereniging, Invalshoek) en er vindt een GroenLinks ledenvergadering plaats. Hopelijk volgende maand meer hierover als er, als het allemaal goed verloopt, veel gebeurd is! Ook op autogebied begint van alles!

Terug