De Peueraar 16, december 1991

Auteur: Eric Krebbers


Buurtbewoners-Van Rij 1-0

De Leidse Club van Boze Buurtbewoners speelde onlangs (21 november) haar eerste thuiswedstrijd, een forumdiscussie-avond. Het thema van de avond was "inspraak inzake de Ruimtelijke Ordening in het algemeen en de bebouwde omgeving in het bijzonder, en de rol die de media hierbij spelen", kortom: het beleid van wethouder Van Rij. Het publiek was redelijk massaal op gekomen (45 mensen), en aanvoerder Sloos had maar liefst zes sprekers gecontracteerd. Naast Van Rij zelf, een PvdA-raadslid, twee wetenschappers, iemand van de Ouderenbond en een radiojournalist uit Leiden. Volgens de aanvoerder Sloos spitsten de problemen zich toe op het negeren van de inspraak en het presenteren van voorgekookte plannen aan de Leidse burgers. Het beloofde een mooie avond te worden. De Boze buurtbewoners waren goed getraind en hadden hun verhaal klaar. Helaas, helaas, er had zoveel meer in gezeten dan er die avond uit kwam. De Club is erg getalenteerd, maar de motivatie om diep te gaan ontbrak duidelijk. Enig wezenlijk politiek gevaar ging er niet van hen uit: nooit werd de huidige orde verantwoordelijk gesteld, alle aandacht richtte zich steeds weer op de spits van de tegenstander de heer Van Rij. Zelfs nog voor de 7 sprekers allemaal aan ons waren voorgesteld gingen de Boze buurtbewoners in de aanval, heftig aangevuurd door hun grijnzende aanvoerder Sloos: "gaat u maar eens goed tekeer tegen de wethouder, mevrouw", mocht ik uit zijn mond noteren.

Het bleef echter bij gepiel op de vierkante meter. "U heeft eerst een plan in de krant laten komen terwijl wij, de buurtbewoners, nog van niet wisten". "Welnee mevrouw, wij hebben nog niets besloten alles staat nog open", enzovoorts.

Mooie aanvallen kwamen er niet uit, hoewel 1 spreker dicht bij een doelpunt kwam toen hij verklaarde: "We kunnen nu wel de hele avond gaan vitten op de wethouder, maar het beleid wordt landelijk gemaakt, ook door zijn eigen partij, de PvdA. Net zoals in de jaren 30 gaat er tegenwoordig hoe langer hoe meer geld naar de beleggers, naar de kapitaalkrachtige groepen, terwijl net als toen de huursubsidies dichtgeschroeid worden. Het eigen huizenbezit wordt gestimuleerd en voor sociale woningbouw is steeds minder geld. Huisvestingsproblemen, stedenbouwproblemen worden landelijk veroorzaakt."

De wethouder, de heer Van Rij, wist ternauwernood een doelpunt te voorkomen met de uitspraak: "Als er meer mensen PvdA zouden stemmen, dan maakten ze landelijk een ander beleid." Een merkwaardige uitspraak, omdat een eventuele toekomstige verkiezingsoverwinning (grapje, hoor) juist als een bewijs voor goed gevoerd beleid zal worden aangemerkt. De uitspraak was toch net voldoende voor een bloedeloos gelijkspel. In de rust ben ik naar huis gegaan.

Terug