De Peueraar 17, januari 1992

Auteur: Eric Krebbers


Genepharming manipuleert debat over biotechnologie

Genepharming is een van de belangrijkste bedrijven in het Leidse Bio-science Park. Het bedrijf is onder andere bezig met het sleutelen aan koeien. Ze proberen koeien te maken die minder bevattelijk zijn voor de uierziekte Mastitis. Deze ziekte komt bij de overbelaste koeien van tegenwoordig veel voor en maakt hun melk onbruikbaar. De economie dwingt de koeien steeds meer melk te geven. Ze worden van deze overproductie steeds vatbaarder voor dit soort ziekten en Genepharming ziet er wel brood in daar technisch wat aan te doen. .Natuurlijk zou er overwogen kunnen worden de koeien minder melk te laten produceren, of beter nog: ze vrij te laten en plantaardig te gaan eten. In beide gevallen zou Mastitis als vanzelf haast niet meer voorkomen. Maar dat zou ten koste gaan van de huidige winst. Men grijpe dus naar de moderne biotechniek.

Nu vinden veel mensen al die genenmanipulatie maar eng. Als die techniek eenmaal volmaakt is, denkt men bovendien vaak, zijn wij mensen zelf ook de pineut. Genepharming weet dat natuurlijk ook en daarom doen zij hun proeven zoveel mogelijk in het geniep. Ze brengen maar weinig naar buiten. Opdat de mensen niet ongerust worden en een stokje voor hun gevaarlijke praktijken steken.

Toen de Tweede Kamer afgelopen april sprak over de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren was haar niet bekend dat Genepharming al meerdere proefkalveren had rondlopen. Op z' n minst merkwaardig. De VVD-kamerfractie stelde eind september vragen omdat ze van mening is dat onderzoek dat mede betaald is door de samenleving (bijdrage van het rijk: 3 miljoen) openbaar moet zijn. Het gaat deze hypocrieten vanzelfsprekend slechts om het geld. Ze zeggen geen aanwijzingen te hebben dat het welzijn van de proefdieren ernstig is geschaad. Nee hoor, het is helemaal niet erg als er aan je gesleuteld is en je je waarschijnlijk veel te korte leven achter hekken zal gaan doorbrengen. Ook de Dierenbescherming vroeg om openheid. Zij vermoedde dat er problemen waren: relatief veel kalfjes zouden namelijk volgens de schaarse berichten al dood zijn.

Het ministerie van Economische Zaken antwoordde begin november en bleek van mening da de proeven geheim moeten blijven zolang de octrooien nog niet binnen zijn. Het op afstand houden van de concurrentie van Genepharming vindt zij belangrijker dan het informeren van de Tweede Kamer.

Halverwege die maand maakte Genepharming overigens wel bekend dat er onlangs een kalfje uit een onrijpe eicel was geboren. Ze hebben een methode ontwikkeld om uit levende koeien per week 40 eicellen te "oogsten". Terwijl er normaal maar een per cyclus vrijkomt. Het bedrijf heeft nu de mogelijkheid in heel korte tijd van een "superkoe" ontzettend veel nakomelingen te kweken. Het bedrijf laat niet na ons te verzekeren dat de koeien het allemaal prima maken. Als je echt wilt weten hoe het met de slaven gaat moet je natuurlijk niet bij de slaven-houder gaan informeren.

Op 17 december bracht Genepharming haar eerste echte rapport uit: het kon nu blijkbaar. "Er is zo over de proef gezeurd en er is in het openbaar zo aan onze integriteit getwijfeld, dat het nu maar eens moet ophouden", meldt zakelijk directeur Postma.

Bronnen: Leidsch Dagblad, Mare, en De Volkskrant.

Terug