De Peueraar 17, januari 1992

Auteur:


Biotechnologie Delft-Leiden "uitstekend"

Universiteitsblad Mare maakte in haar nummer van 12 december melding van buitenlandse experts die afgelopen herfst onderzoek hebben gedaan naar de "kwaliteit" van het bio-technologisch onderzoek in Nederland. Ons land slaat, aldus dit onderzoek, internationaal gezien een goed en soms uitstekend figuur. Bij de twee beste centra hoort het samenwerkingsverband "Biotechnologie Delft-Leiden", afgekort BDL.

In BDL werken de Delftse en Leidse universiteit samen op het gebied van biotechnologisch onderzoek. Verschillende vakgroepen en disciplines van beide universiteiten zijn verenigd in BDL om tot betere onderzoeksresultaten te komen. Samen met de centra Wageningen, Amsterdam en Groningen moet BDL 50 miljoen krijgen voor de uitbouw van de vier centra in plaats van de door de ministers Ritzen en Andriessen beloofde 20 miljoen tot 1996.

20 miljoen is 'onrealistisch' voor dit complexe gebied: met dat bedrag zou de sterke positie van de Nederlandse biotechnologie in groot gevaar komen, aldus de 'experts'.

In haar glimmende promotiefolder beroemt BDL zich op haar vele contacten en contracten met de industrie. "Meer dan 20 contract-onderzoeken lopen nu, voor het overgrote deel voor Nederlandse bedrijven" en "BDL is een van de factoren die het aantrekkelijk maken voor industriële bedrijven om zich in het Bio-science Park te vestigen". Onbeschaamd promoten de universiteiten zich zelf met het feit dat ze zich aan het bedrijfsleven verkopen.

30 miljoen gulden stoppen de beide universiteiten in BDL over de periode 1985 tot 1995, en meer dan 200 onderzoekers zijn bij BDL betrokken, roept de folder die duidelijk op het bedrijfsleven is gericht. Daar moet nu dus nog 50 miljoen bij om de concurrentie bij te benen. Want, tegenwoordig gaat het er bij de universiteiten om bedrijven te steunen in hun poging het leven nog verder te commercialiseren. Onderzoek wordt afgestemd op waar geld te halen valt, in plaats van wat maatschappelijk wenselijk zou zijn.

Terug