De Peueraar 17, januari 1992

Auteur:


Zwartboek Boze Buurtverenigingen uitgereikt

Al geruime tijd geleden kondigde de Club van Boze Buurtverenigingen aan met een zwartboek over het gemeentebeleid op de proppen te gaan komen. De Club van Boze Buurtverenigingen ontstond doordat een groot aantal buurtverenigingen tot de conclusie kwamen dat ze geen ene moer in de melk te brokkelen hadden, dat inspraak een farce was. Op een flink aantal plekken in de stad was gemeente Leiden bezig met grootschalige projecten die van grote invloed waren op de buurten. Inspraakavonden waren van dien aard dat enkele buurtverenigingen het contact met de gemeente opzegden.

Initiatiefnemers van de club, de heren Barendse en Sloos, kwamen tot de conclusie dat als ze hier iets in zouden willen veranderen, er een vereniging van krachten zou moetenkomen, de club van boze buurten werd een feit.

Op de eerste. bijeenkomst van deze buurten werd besloten tot het maken van een zwartboek over de gemeente Leiden. Alle buurtverenigingen werden aangeschreven om hun klachten op papier te zetten, zodat ze gebundeld konden worden. Vrijdag 20 december vond de uitreiking plaats op het Stadsbouwhuis aan wethouder Van Rij. Het zwartboek is niet meer geworden dan een verzameling van klachtenten aanzien van het gemeentebeleid en de inspraak daar op. Er is zelfs geen poging gewaagd enige samenhang aan te brengen in het geheel en conclusies worden geheel aan de lezers overgelaten.

"Dit zwartboek is niet bedoeld als roman. Ook niet als een aanklacht tegen de Leidse politiek wegens wanbestuur. Ik zou eerder willen stellen dat het onderzoeksmateriaal is, waar de Leidse politiek hun voordeel mee zou moeten doen ", schrijft de heer Sloos in de inleiding. De vereniging van krachten door de boze buurten heeft niet geleid tot een wat meer politieke analyse over de problemen waar de buurten tegenaan lopen. Helaas!

Terug