De Peueraar 17, januari 1992

Auteur:


Info- en discussiemiddag over BVD en asielbeleid

Op 5 januari 92 organiseert GroenLinks een middag met twee sprekers over de BVD (Binnenlandse Veiligheidsdienst) en het Nederlandse asielbeleid. Spreker Roger Vleugels 'van de Vereniging Voorkom Vernietiging komt een verhaal houden over waarom deze vereniging wil voorkomen dat de BVD de dossiers "uit de tijd dat de BVD nog jacht maakte op PSP, CPN en wellicht PPR-leden" vernietigt.

Spreker Wilbert Willems van de GroenLinks Tweede Kamer-fractie zal een inleiding houden over het Nederlandse asielbeleid. Het verband tussen deze twee verhalen ligt erin dat de BVD actief blijft in kringen van asielzoekers en vluchtelingen.

Na deze twee sprekers zal er ruimte zijn voor discussies, aldus de uitnodiging. "Dus kale, grijze actievoerders uit het verleden en leden van GroenLinks, op vijf januari naar Linea Recta", waar de middag zal plaatsvinden na de nieuwjaarsborrel van GroenLinks. Tot zover de uitnodiging van GroenLinks voor wie actievoeren blijkbaar een relikwie is uit verloren tijden.

De Peueraar roept "hedendaagse actievoerders" op om ook naar deze middag te gaan. Hedendaagse actievoerders worden nog steeds in grote getale opgeslagen in BVD-dossiers, gevolgd, bespioneerd en geïnfiltreerd. En laten we GroenLinks Leiden vragen naar de activiteiten van de Leidse PID (Politieke Inlichtingen Dienst), die na het lezen van dit stukje ook wel aanwezig zullen zijn. En hoe zit het met het Leidse asielbeleid, de Leidse vreemdelingenpolitie? Hoeveel illegalen worden er per jaar uit Leiden gedeporteerd? Hoeveel vluchtelingen worden met uitzetting gechanteerd om voor de Leidse PID te spioneren bij landgenoten? Laten we GroenLinks terugbrengen in de hedendaagse realiteit!

Terug