De Peueraar 17, januari 1992

Auteur: Arie Tamboer


(ingezonden)

Anti-fascisme discussie 2

Hieronder volgt een reactie op het artikel van Tups en Eric Krebbers in Peueraar 16. Dit stuk ging in op een in Leiden verspreide anti-fascisme poster ("Breek de ruggengraat van het fascisme"). Allereerst wil ik zeggen dat ik het eens ben met jullie kritiek dat de stoere anarchistische man zonder gezicht wel erg onvriendelijk overkomt. Maar de verdere kritiek wil ik bestrijden.

Ten eerste was de poster specifiek bedoeld voor allen die zich al voor langere tijd met anti-fascisme bezighouden, en voor alle anderen die hun afgrijzen over fascisme niet alleen bij woorden laten. Met het achterliggende idee: "Laat je niet terroriseren door skinheads maar toon een vuist". Vecht voor de straat. Ik weet dat dat in Leiden (nog) niet het geval is, maar de poster is ontstaan uit de woede over wat er in Duitsland nu allemaal aan de gang is (skinheads en andere fascisten terroriseren openlijk buitenlanders en andersdenkenden).

Ten tweede ben ik er van overtuigd dat het gewone winkelende publiek niet of nauwelijks te bereiken is. Zeker niet met een poster (je ziet overal posters, of het nu om een reclameboodschap gaat of om het programma van een of andere vage studentenclub). Daar is het dan ook niet voor gedaan. Zo'n poster met twee handen die elkaar schudden met een heel verhaal erbij (zie Peueraar 16) waar de goeie bedoelingen van afdruipen, ik kan jullie vertellen dat misschien een op de duizend mensen blijft staan om te lezen. Wat de "Breek de ruggengraat"-poster betreft, deze springt er veel meer uit. Maar dit terzijde want het is niet voor de "massa" gedaan, zoals eerder gezegd. Jullie noemen ook een voorbijgangster als een van degenen die gelijk gechoqueerd is door de heftigheid van de poster. Zo van: een vrouw houdt niet van geweld, zij is de zachtaardige (dit vind ik enigszins naar seksisme rieken).

Derde punt: het fascisme, dat zijn niet alleen skinheads, dat is ook de staat, de economie enzovoorts. Helemaal mee eens. Edoch, een A-4'tje heeft maar een beperkte ruimte. Op de poster had natuurlijk samen met een skinhead, een politieman (m/v) en een kapitalist kunnen staan. Maar ik meen mij te kunnen herinneren dat er in Duitsland precies zo'n poster gemaakt is. Niet erg origineel dus.

Het anti-fascistisch verzet moet inderdaad warmte en vriendschap bevatten in grote mate, maar ze moet zeker niet in de laatste plaats strijdbaar zijn. Geweld bij dit verzet is zelfs noodzaak.

Goed, hierbij wilde ik het laten. Jullie mening is een andere dan de mijne. Gegroet.


Een reactie van Han de Wilgeman

Terug