De Peueraar 17, januari 1992

Auteur: MIC-punt


(ingezonden)

Reactie op MIC-punt artikel 2

Een reactie van het MIC-punt naar aanleiding van het artikel in Peueraar 16 over de opening van het milieu-informatiecentrum (MIC-punt) in Leiden.

Als burger van Leiden wil de schrijver van het artikel graag antwoord op een aantal vragen waarvan hij denkt dat we ze bij het MIC-punt niet stellen en dus ook niet kunnen beantwoorden. Maar nu ze toch gesteld zijn willen we graag een antwoord geven, daar zijn we tenslotte voor.

Vraag: Waarom worden kerncentrales niet gesloten als een ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking kernenergie niet ziet zitten?

Antwoord: Een ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking gebruikt veel te veel energie, ook kernenergie. Ze zeggen wel tegen kernenergie te zijn, maar gebruiken ondertussen wel. Dit geldt ook voor het energiegebruik in het algemeen. Elektriciteitscentrales zorgen voor 22 procent en verkeer voor l5 procent van de C02-uitstoot (een van de belangrijkste broeikasgassen) in Nederland. Dat is samen meer dan dat van de industrie, die 24 procent bedraagt. Grootste energievreters binnen deze sector zijn de staal- en aluminiumindustrie en de kunstmestindustrie. Beide zijn direct gevolg van ons eigen consumptiegedrag, denk hierbij aan de auto-industrie en de huidige manier van voedsel produceren. Door alleen naar de industrie te wijzen wordt de rol van het consumptiegedrag ernstig onderschat. Ook jullie bij De Peueraar proberen toch bewust te consumeren. Waarom zou je dat van andere mensen niet mogen verwachten?

Vraag: Waarom zaaien grootwinkelbedrijven als Albert Heyn en Hema keer op keer verwarring, als het gaat om de milieuvriendelijkheid van hun producten?

Antwoord: Juist omdat bedrijven als Albert Heyn en Hema verwarring zaaien is het goed dat het MIC-punt er is, om betrouwbare informatie te kunnen geven over de milieu-(on)vriendelijkheid van verschillende producten.

Vraag: Hoe komt het dat milieuvriendelijke en biologische producten zo duur zijn, en milieuvernietigende zo belachelijk goedkoop? Waarom zijn milieuvernietigende producten juist niet extreem duur? Waarom worden die producten eigenlijk gemaakt? Ze zijn toch slecht voor mens, dier en aarde?

Antwoord: De producten worden gemaakt omdat ze verkoopbaar zijn. Dit is erg simpel gesteld en het is waar dat in de consumptiemaatschappij waarin we leven ook een vraag wordt gecreëerd. Maar ook de consument heeft een eigen verantwoordelijkheid. Milieuvernietigende producten zijn goedkoop, dat komt omdat een groot deel van de kosten worden afgewenteld op het milieu. Op de lange termijn zullen de consumenten toch voor deze kosten opdraaien: het drinkwater zal steeds duurder worden omdat er steeds meer troep uitgehaald zal moeten worden, iedereen zal steeds meer moeten betalen voor de kosten voor het opruimen van ons eigen afval (bodemsanering, afvalverwerking en afvalwaterzuivering). Daarnaast zou de prijs van milieuvriendelijke en biologische producten omlaag kunnen wanneer meer consumenten naar deze producten vragen.

Vraag: Waarom stellen we een maatschappelijk systeem niet permanent ter discussie, als dat systeem, het kapitalisme, gebaseerd is op overproductie, verspilling en armoede in de Derde Wereld? Waarom wijzen we dat systeem niet consequent af?

Antwoord: Hoe komen jullie er bij dat wij een systeem waar binnen overproductie en verspilling de gangbare norm zijn niet afwijzen? Natuurlijk wijzen we dat af. Achter een keuze zoals "liever statiegeld-melkflessen dan wegwerppakken" zit wel degelijk een visie, namelijk het streven naar een duurzame samenleving. Dat het kapitalistische productiesysteem strijdig is met dit streven naar duurzaamheid is evident. Echter het ten strijde trekken tegen het abstracte spook van het kapitalisme heeft iets van vechten tegen windmolens. Wij leggen liever de vinger op de plek waar de mechanismen die dit systeem in stand houden concreet zichtbaar zijn. De rol van de consument mag hierin niet onderbelicht blijven. Dat het geven van consumentenvoorlichting alleen niet voldoende is, zien we ook. Daarom is het MIC-punt niet alleen een milieu-informatiecentrum waar Leidse burgers met vragen terecht kunnen, maar ook een plek voor discussie. Vanaf januari zal er maandelijks een milieu-café-avond worden georganiseerd over een bepaald thema. We hopen ook jullie daar te zien. Hier wilden we het even bij laten.


Een reactie van Harry Westerink en Eric Krebbers

Terug