De Peueraar 18, februari 1992

Auteur:


Internationale vrouwendag

Op acht maart is het Internationale vrouwendag. Dit stuk gaat over de geschiedenis ervan en de voorbereidingen voor dit jaar. Om vrouwen alvast enthousiast te maken en een indruk te geven van hoe het is om zo'n activiteit te organiseren hoe ik ervan geleerd en genoten heb.

Geschiedenis van 8 maart

In 1857 gingen textielarbeidsters in New York de straat op om te demonstreren tegen de 12-urige werkdag, de lage lonen en de slechte werkomstandigheden. De politie greep hard in, verschillende vrouwen werden gearresteerd. In 1860 richtten ze hun eerste vakbond op. Op 8 maart protesteerden de textielarbeidsters opnieuw. Toen pleitten ze tegelijkertijd voor de afschaffing van de kinderarbeid en voor de invoering van het vrouwenkiesrecht. Ook in Chicago gingen vrouwen de straat op en werden fabrieken door vrouwen bezet. Vastbesloten voerden zij hun acties uit. Zo trokken ze de aandacht van vrouwen over de hele wereld.

In 1910 vond in Kopenhagen de Tweede Internationale Socialistische Vrouwenconferentie plaats. Daar is besloten om 8 maart in het vervolg als internationale dag voor de bevrijding van de vrouw te vieren. Als eerbewijs aan de Amerikaanse voorloopsters.

In Nederland is 8 maart voor het eerst gevierd in 1912. De eerste jaren stond de strijd om het vrouwenkiesrecht centraal. In de dertiger jaren ging het om werk, brood voor de kinderen en handhaving van de weinige wettelijke rechten van vrouwen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd 8 maart illegaal gevierd. Na de oorlog kwam de dag in het teken te staan van ontwapening en solidariteit. In 1981 staakten vrouwen tegen het abortuswetsontwerp, het omgangsrecht na scheiding, tegen de gevolgen van de economische crises voor vrouwen en tegen de achterstelling van vrouwen in het algemeen.

De laatste jaren kwamen er steeds meer individuele thema's. Elke plaats had haar eigen thema zoals vrouwenhandel, economische zelfstandigheid, onbetaalde arbeid, discriminatie. Je kunt uit zoveel kiezen als vrouwenbevrijding het thema is.

1991, de eerste voorbereidingen

Met een gedeelte van de groep die op 25 november de "dag tegen geweld tegen vrouwen" georganiseerd heeft en nieuwe vrouwen zijn we op 7 januari begonnen met de eerste vergadering. Er waren 16 vrouwen waarvan een gedeelte uit Den Haag kwam en het andere gedeelte uit Leiden. Niet iedereen kende elkaar maar dat was geen probleem, het is juist heel leuk om zo vrouwen te leren kennen. De agendapunten waren: de vrouwen van de Leidse Vluchtelingen Vereniging (LVV), het landelijk vrouwenoverleg, ideeën voor 8 maart en kinderopvang.

De vrouwen van LVV

Dit puntje heeft een eigen geschiedenis. Het begon al bij de organisatie van de vrouwendag op 25 november. Toen vonden we het achteraf heel jammer dat er vooral witte vrouwen het hadden georganiseerd en bezocht. Dat kwam omdat we te laat waren begonnen met het erbij betrekken van migrantenvrouwen. Dat wilden we voor 8 maart beter doen. Dus zijn we begonnen met voor de eerste vergadering migrantenvrouwen te vragen om mee te organiseren. Dat vonden we een stuk beter dan alleen vragen of ze naar onze activiteit wilden komen. Zo kwamen we ook terecht bij een vrouw van de LVV. Zij wilden misschien mee organiseren. Hun eerste vergadering was na die van ons en dan zouden we daarna meer horen. We vonden het belangrijk om voor de eerste eventuele gezamenlijke vergadering bezig te zijn met feminisme en racisme. Hoe komt het bijvoorbeeld dat we nu een bijna helemaal witte groep zijn? De volgende vergadering wordt een inhoudelijke discussie hierover. Zelf ben ik erg blij met dit besluit, het had misschien nog eerder genomen moeten worden, maar toch is het goed dat het gebeurt. En leuk dat we nu geen helemaal witte groep meer zijn.

De landelijke vergadering

Op de landelijke vergadering ter voorbereiding van 8 maart zijn enkele voorstellen gedaan over het thema's:

Onze ideeën voor 8 maart

Veel vrouwen willen op 8 maart de straat op met als thema vrouwen en media. En dan een beeld geven van hoe wij graag zouden willen dat vrouwen gezien worden. We zouden dat door middel van straattheater kunnen doen. Omdat 8 maart een zondag is zouden we het in Scheveningen kunnen doen. Andere ideeën waren een thema-avond over vrouwen en archeologie, hoe bouwen vrouwen en hoe mannen en wat heeft dat te maken met hun posities. En een combinatie van de schoonheidsmythe, vrouwenhandel, de positie van vluchtelingen en de veranderingen in het kader van Europa 92. We nemen nog geen beslissing over wat we gaan doen. Het blijven voorstellen om na een eventueel gesprek met LVV tot een vaststaand plan te komen.

Kinderopvang

We vinden het belangrijk vrouwendag ook toegankelijk te houden voor vrouwen met kinderen. Voor het programma overdag zoals we dat nu voorstellen is het haalbaar de kinderen erbij te houden, maar wel iets apart met ze te doen. Over de avond moeten we het nog hebben.

Feminisme en racisme

Deze inhoudelijke vergadering zijn we begonnen met het stuk "feminisme en racisme" uit Peueraar 16 te lezen. Daarna hebben we het over 5 vragen gehad:

Dit was het einde van een heel open eerlijke zinnige avond.

Teleurstelling en vorderingen

Vandaag definitief besloten tot de straatactiviteiten in Scheveningen, op de boulevard. We hebben ons verdeeld in allerlei groepen, vriendinschappen, oudere vrouwen, migrantenvrouwen, vrouwen en kinderen, schoonheidsmythe en bevolkingspolitiek. Omdat deze onderwerpen erg eenzijdig in de media komen. We hebben niets meer gehoord van de LVV en aangezien zij nog contact met ons op zouden nemen, kunnen we er wel van uit gaan dat ze niet meer mee willen doen. Maar we gaan nog vragen hoe het zit.

We organiseren niets 's avonds maar gaan dan waarschijnlijk naar een activiteit van een migrantenvrouwengroep. Dit om te ontspannen en ook eens naar hun toe te gaan. De komende weken gaan we hard aan de slag om er een levendige, veelzeggende dag van te maken. Wie het eindresultaat wil zien, tot ziens!

Terug